Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
18.
September
2017
Torta roka 2017
Spolok Cukrárov Slovenska
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Február
2014
Ubytovanie na súkromí s relaxačnými službami – Andrej Dostál
Andrej Dostál
99 603,78 € nenávratná neuvedený
24.
Marec
2014
Ubytovanie v súkromí a relaxačné zariadenie, Telgárt
Ing. Juraj Pisár
97 563,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Marec
2014
Ubytovanie v súkromí Bystričany
Iveta Mikulová IMA
99 952,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
September
2017
V. ročník vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Marec
2014
Vidiecka cestovný ruch – Jozef Masár- „JOMA“
Jozef Masár – „ JOMA“
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2013
Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka
Národné lesnícke centrum
29 774,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2014
Výmena okien v kostole sv. Margity v Bratislave - Lamači
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Lamač
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
9.
December
2013
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, OPV/24/2011
Metodicko-pedagogické centrum
24 989 002,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
December
2017
Zabezpečenie plnenia úloh podľa poverenia MPRV SR
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
473,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Jún
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
3 927,00 € nenávratná MPRV SR
20.
Máj
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
7 000,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
8 475,00 € nenávratná mprvsr
27.
Júl
2016
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Agrárna komora Slovenska
5 473,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Júl
2017
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
436 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2014
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva a práca s mladou generáciou
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
138 475,00 € nenávratná MPRV SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »