Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2014
Dry fementor ROTUNDA
INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
928 991,75 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Apríl
2015
DSS pod Vysokými Tatrami
Charitatívno-diakonický domov sociálnych služieb, n.o.
2 839 494,88 € nenávratná MPRV SR
14.
November
2017
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
Prešovský samosprávny kraj
4 155 739,38 € nenávratná MPRV SR
31.
Júl
2014
Fľašovňa a fľašovanie vína a súvisiace technológie
LIGNUM, s.r.o.
599 997,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2013
Hovoríme o jedle
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4 000,00 € nenávratná neuvedený
26.
November
2014
Hovorme o jedle – ročník 2014
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
September
2016
Inovácia technológií v pekárni z - Klas
z - Klas, spol. s r.o.
44 910,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
December
2013
Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
Máj
2013
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 500,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2015
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
3 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
December
2016
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
7.
December
2017
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Jún
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o.
Agro Lesenice s.r.o.
59 760,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Ing. Marian Mráz
IIng. Marian Mráz
59 905,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Január
2016
IX. Ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov
Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Február
2014
Kolárovo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 623 824,24 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Ing. Vendelín Lúpal
1 016,35 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Miroslav Hlinický
560,15 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Peter Michálek
226,62 € nenávratná neuvedený
28.
November
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Pavol Hurta
284,04 € nenávratná neuvedený
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »