Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Marec
2014
Rekonštrukcia RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Ing. Jaroslav Molda
99 961,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení športového ihriska
Obec Velčice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Január
2016
Rekonštrukcia strechy školskej jedálne
Obec Oščadnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Jún
2014
Rekonštrukcia ZŠ spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a modernizáciou interiéru
Obec Sučany
564 927,87 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2013
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
185 910,72 € nenávratná neuvedený
27.
Máj
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
110 660,50 € nenávratná MPRV SR
27.
Február
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná
621 582,64 € nenávratná neuvedený
26.
November
2014
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
December
2016
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Júl
2015
Revitalizácia centra mesta Lipany
Mesto Lipany
398 803,30 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
Základná škola Divín
37 298,00 € nenávratná ÚV SR
4.
Jún
2014
Rozvoj a zachovanie genofondu viniča
Obec Šenkvice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
November
2015
Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde –Lešť hlavný tábor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2 369 002,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Február
2014
Šindliar, kultúrny dom – úprava interiéru
Obec Šindliar
21 642,34 € nenávratná neuvedený
9.
Júl
2014
Skvalitnenie systému krížového plnenia (ďalej len „CC“) v podmienkach PPA, zavedenie nových požiadaviek CC v zmysle príloh II a III NR 73/2009, rozdelenie administrácie a kontrol CC na úrovni právnych aktov a skupín právnych aktov v zmysle čl. 50 NK 1122
RADELA s.r.o
520 680,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Február
2014
Správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
474 000,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2013
Správa, údržba, prevádzka a likvidácia hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
947 945,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Marec
2014
Stavebné úpravy podkrovia na ubytovanie v súkromí
František Gögh
99 765,41 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »