Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2013
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
185 910,72 € nenávratná neuvedený
27.
Máj
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
110 660,50 € nenávratná MPRV SR
27.
Február
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná
621 582,64 € nenávratná neuvedený
26.
November
2014
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
December
2016
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Júl
2015
Revitalizácia centra mesta Lipany
Mesto Lipany
398 803,30 € nenávratná MPRV SR
2.
Apríl
2015
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
Základná škola Divín
37 298,00 € nenávratná ÚV SR
4.
Jún
2014
Rozvoj a zachovanie genofondu viniča
Obec Šenkvice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
November
2015
Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde –Lešť hlavný tábor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2 369 002,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Február
2014
Šindliar, kultúrny dom – úprava interiéru
Obec Šindliar
21 642,34 € nenávratná neuvedený
9.
Júl
2014
Skvalitnenie systému krížového plnenia (ďalej len „CC“) v podmienkach PPA, zavedenie nových požiadaviek CC v zmysle príloh II a III NR 73/2009, rozdelenie administrácie a kontrol CC na úrovni právnych aktov a skupín právnych aktov v zmysle čl. 50 NK 1122
RADELA s.r.o
520 680,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Február
2014
Správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
474 000,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2013
Správa, údržba, prevádzka a likvidácia hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu
Hydromeliorácie, štátny podnik
947 945,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Marec
2014
Stavebné úpravy podkrovia na ubytovanie v súkromí
František Gögh
99 765,41 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
10.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
18.
September
2017
Torta roka 2017
Spolok Cukrárov Slovenska
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
Február
2014
Ubytovanie na súkromí s relaxačnými službami – Andrej Dostál
Andrej Dostál
99 603,78 € nenávratná neuvedený
24.
Marec
2014
Ubytovanie v súkromí a relaxačné zariadenie, Telgárt
Ing. Juraj Pisár
97 563,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »