Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Január
2018
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
452 029,76 € nenávratná MDV SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
6.
Október
2015
Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
962 521,00 € nenávratná MDVRR SR
4.
Júl
2017
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Mesto Prešov
755 078,53 € nenávratná MDV SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
266 026 886,41 € nenávratná MDVRR SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
224 036 017,25 € nenávratná MDVRR SR
18.
November
2014
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/“
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
64 854 470,69 € nenávratná MDVRR SR
9.
September
2015
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava II. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5 985 000,00 € nenávratná MDVRR SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
28.
September
2018
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349 583 068,49 € nenávratná MDV SR
9.
September
2015
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. Etapa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR
4 076 708,51 € nenávratná MDVRR SR
28.
Október
2015
Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
139 570,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2013
SK-11-009-2011-R1
Nadácia Krajina Harmónie
8 782,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-010-2011-R1
INEX Slovakia
15 946,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-011-2011-R1
Plusko
16 669,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-023-2011-R1
Centrum voľného času Dúha
17 720,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-024-2011-R1
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže
21 968,00 € nenávratná Európska komisia
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »