Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Marec
2013
Podpora vedy a výskumu vo vybraných výskumných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ
Slovenská akadémia vied
921 488,94 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre udržatelný rozvoj
Nadácia Ekopolis
2 547 569,01 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Zvýšenie prezentačnej schopnosti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky
PRODUKT SK s.r.o.
233 916,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Drahuškovo – komunitné centrum Krajné – integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami
"Drahuška a my...", o.z.
1 673 142,69 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Kompetenčné centrum pre digitalizáciu ( KCD:NOC )
Národné osvetové centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Fond technickej asistencie pre implementáciu FM EHP a NFM v programovom období 2004 - 2009
Úrad vlády SR
979 494,87 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
August
2017
GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel
Ministerstvo vnútra SR
11 124 536,76 € nenávratná MV SR
11.
August
2014
Centrálne spomienkové oslavy 70.výr. KDO - Dňa obetí Dukly - pamätného dňa SR
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Bratislava
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Memoranda o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu "Légie 100"
Klub vojenskej histórie - GABRIŠ, Bratislava
5 100,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Realizácia projektu "LEGIE 100 - Slovenský vozeň Legiovlak"
Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Bratislava
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, Branný pretek študentov ZŠ a SŠ okresov Senica a Skalica
Zväz branných a technických činností Slovenskej republiky, Bratislava
2 700,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
20. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, Žilina
3 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Bratislavské medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2014
Slovenská atlantická komisia, Bratislava
40 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Získavanie skúseností a vzdelávanie v EÚ v rámci vojenských zväzov v európskych ozbrojených silách. Spomienkové stretnutia krajín vojenských zväzov v EÚ pri príležitosti 70.výr. SNP na Medzinárodnom vojenskom výstupe na KRIVÁŇ
Zväz vojakov Slovenskej republiky, Trenčín
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
"Ženijná cesta od DUKLY až po BRUSEL"
GIRYA CROSS GYM, Šoporňa
3 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Vzdelávací projekt pre mladých profesionálov z oblasti obrany a medzinárodných vzťahov
Centrum pre európske a severo-atlantické vzťahy, CENAA n.f., Žilina
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Organizovanie kultúrno-historického podujatia pri príležitosti "výročia mobilizácie s ukážkami a programom pre širokú verejnosť"
Múzeum Petržalského opevnenia, Bratislava
1 180,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Podpora prípravy podujatí organizovaných z príležitosti svetového dňa príslušníkom mierových síl OSN
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky, Martin
1 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Periodické vydávanie novín "SPRAVODAJCA" s prílohami
Slovenský zväz Vojenské tábory nútených prác - pomocné technické prápory, Žilina
1 800,00 € nenávratná MO SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »