Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
December
2018
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
1 843 450,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
December
2018
Zberný dvor Vinné - výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO
Obec Vinné
333 199,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
December
2018
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému
Slovenský hydrometeorologický ústav
309 060,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
December
2018
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
35 177 092,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Záhradné kompostery na predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach pre obec Sučany
Obec Sučany
94 922,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
December
2018
Kompostéry pre Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
Združenie obcí mikroregiónu BOROLO
148 912,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
December
2018
Kompostéry pre obec Vrbovce
Obec Vrbovce
86 790,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
December
2018
Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak
Obec Lendak
146 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
December
2018
Kompostéry pre SOTDUM - ZO
Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí
171 475,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
December
2018
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko.
Združenie obcí Bánovecko.
175 257,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
13.
December
2018
Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, parcela č. : 103/2
Mesto Spišské Podhradie
722 506,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Farná
Obec Farná
426 890,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budov materských škôl v Šahách na Hviezdoslavovej ulici č. 30 a 32
Mesto Šahy
974 230,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s. r. o.
METALURGIA TS plus, s. r. o.
199 999,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Oddychová zóna pri studničke a prepojenie cyklistických ciest
Obec Ťapešovo
31 157,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2018
Rekonštrukcia budovy za účelom podnikateľského využitia
Obec Cestice
145 718,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
Obec Vysoká nad Uhom
569 157,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2018
Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Žemliare
Obec Žemliare
96 961,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2018
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom
Obec Veľká nad Ipľom
98 235,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2018
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku – Nižná Pisaná
Obec Nižná Pisaná
73 258,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »