Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2018
Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová .
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
35 078 273,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP KŽP I.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 331 401,71 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou
Obec Jablonov nad Turňou
260 919,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Január
2018
DODATOK č. 1 Zmluva č. SAMRS/2016/ZB/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
Asociácia inštitúcií a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe NISPAcee, Polianky 5, 841 01 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
Január
2018
Podpora rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti poločnosti prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie
Lakovňa R.D.G. s.r.o.
110 215,09 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Spustenie výroby pre R-DAS Trade, s.r.o.
R-DAS Trade, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom
CALENDULA, a.s.
199 833,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Inovácia technologického zariadenia na fyzikálnu rafináciu repkového oleja
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Vývoj informačného systému na podporu znalostného manažmentu v oblasti firemného nákupu a integrácia systému s infraštruktúrou jednotného digitálneho trhu EÚ
INNOVIS, s.r.o.
132 405,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Zavedenie výroby papierových tašiek v spoločnosti ID Reklama s.r.o.
ID Reklama s.r.o.
198 782,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti, podpora rastu a posilnenia inovačného potenciálu spoločnosti SLOVARM, a.s.
SLOVARM, a.s.
199 999,44 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Inovatívny webový portál HORE.SK
SWITSYS s.r.o.
197 693,28 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Podpora výroby módnych odevov v spoločnosti Lassak, s. r. o.
Lassak, s. r. o.
52 956,84 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Linka na pečenie bezlepkových oblátok
VIPET s. r. o.
199 855,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Výstavba fóliovníkov na pestovanie jahôd
ASPARAGUS spol. s.r.o
70 952,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Január
2018
Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
3 685 682,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2018
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany
Obec Tekovské Lužany
12 286 321,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Január
2018
Zberný dvor, Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
1 476 699,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Obec Jarovnice
651 190,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2018
Novostavba materskej školy v obci Malá Domaša
Obec Malá Domaša
143 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »