Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Apríl
2018
Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
Rada mládeže Žilinského kraja
342 376,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy školy“
Obec Trávnik
196 161,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v Brvništi
Obec Brvnište
151 111,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi
Spojená škola
349 311,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Žitavciach
Obec Žitavce
225 781,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu
Obec Šoporňa
679 240,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka
Obec Habovka
656 970,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9 885 786,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Aglomerácia Sebedražie-kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6 995 507,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
Obec Moravské Lieskové
11 767 881,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
Apríl
2018
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy
mesto Šahy
288 142,60 € nenávratná MŽP SR
24.
Apríl
2018
Zberný dvor obce Lokca
Obec Lokca
730 786,55 € nenávratná MŽP SR
24.
Apríl
2018
Zberný dvor obce Búč
Obec Búč
505 489,66 € nenávratná MŽP SR
24.
Apríl
2018
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša
Obec Nesluša
383 116,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Vidiecka mládež v regióne
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
375 918,28 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský región, o.z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
146 350,60 € nenávratná MPRV SR
24.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
146 959,00 € nenávratná MPRV SR
24.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podpoľanie
Podpoľanie
132 118,66 € nenávratná MPRV SR
24.
Apríl
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Zlatá cesta
Občianske združenie Zlatá cesta
147 367,44 € nenávratná MPRV SR
24.
Apríl
2018
Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola drevárska
824 053,21 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »