Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Jún
2018
Zberný dvor Orechová Potôň
obec Orechová Potôň
402 036,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín
Technické služby s.r.o.
1 389 926,00 € nenávratná MŽP SR
18.
Jún
2018
Zberný dvor – Hliník nad Hronom
Obec Hliník nad Hronom
374 451,24 € nenávratná MŽP SR
18.
Jún
2018
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová
obec Marcelová
251 950,64 € nenávratná MŽP SR
18.
Jún
2018
Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie
Obec Horné Srnie
374 611,70 € nenávratná MŽP SR
18.
Jún
2018
Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov
DOPABAL s.r.o.
1 258 895,37 € nenávratná MŽP SR
18.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola a Obecný úrad Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové
654 338,67 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 25
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
477 603,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Kompostéry pre obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
101 444,04 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Jún
2018
Laserová technológia malosériovej výroby dosiek plošných spojov
SPE015, s.r.o.
199 800,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka
Združenie obcí Lužianka
196 597,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Kompostovanie v mikroregióne Údolie smrti
Združenie mikroregiónu "Údolie smrti"
114 506,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Kalinovo
Obec Kalinovo
252 977,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Kompostéry pre obec Palárikovo
Obec Palárikovo
197 106,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Sanácia skládky odpadu v obci Kunova Teplica
Obec Kunova Teplica
60 867,68 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Jún
2018
Dobudovanie systému triedeného odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá
Obec Pohorelá
160 613,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Jún
2018
Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník
Obec Sirník
139 916,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
18.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany
Obec Chynorany
132 126,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka
Obec Salka
199 406,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel
Obec Podbiel
429 918,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »