Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Júl
2018
Obecný úrad Sečianky – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
Obec Sečianky
613 784,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Veslujeme v jednej rieke – Zvýšenie atraktívnosti Ipeľského/Ipoly údolia s maximálnym využitím potenciálu regionálnych prírodných a kultúrnych hodnôt
Ipeľský Euroregión
26 229,19 € nenávratná MPRV SR
18.
Júl
2018
Trvaloudržateľný a virtuálny turistický rozvoj v cezhraničnom regióne Nógrád-Hont
Mesto Dudince
75 548,24 € nenávratná MPRV SR
18.
Júl
2018
Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNU PODHORIE
SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU PODHORIE
119 398,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2018
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
163 478,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2018
Obstaranie záhradných kompostérov
Slovenská agentúra životného prostredia
199 609,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IKE, spol.s.r.o. prostredníctvom inovácie výroby
IKE, spol.s.r.o.
195 438,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu
Mikroregión Pozdola Bystrice
188 947,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Zázrivá
104 025,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Júl
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy
obec Brehy
457 664,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Júl
2018
Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Júl
2018
Vyslanie dobrovoľníka do Albánska č. SAMRS/2018/D/1/15
Globsec o. z.
14 400,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2018
Zníženie energetickej náročnosti - základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Brezolupy
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
559 579,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2018
Posilňovanie zodpovednosti a rozvoj zručností bývalých detí ulice SAMRS/2018/D/1/16
Savio o. z.
6 915,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2018
Zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti obalových konštrukcií materskej školy
Obec Rozhanovce
902 635,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2018
Psychologická podpora pre deti ulice. SAMRS/2018/D/1/17
Savio o. z.
1 221,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2018
Vzdelávanie mládeže a formácia miestnych dievčat. SAMRS/2018/D/1/18
Savio o. z.
7 265,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2018
Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch – URBÁRI, s.r.o.
URBÁRI, s.r.o.
503 644,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Júl
2018
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
Mesto Rožňava
1 354 690,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2018
Modernizácia Poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Zubrohlava
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava, družstvo
50 545,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »