Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2018
Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica
Mesto Kremnica
546 231,00 € nenávratná MŽP SR
18.
Január
2018
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku
Obec Lendak
656 876,93 € nenávratná MŽP SR
18.
Január
2018
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
163 997,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Január
2018
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany
Obec Bajany
176 712,59 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Január
2018
24. ročník súťaže Murár 2017 pre Strednú odbornú školu stavebnú, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oprava strechy a vnútorných priestorov samosprávnej budovy - havarijný stav
Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Soboš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Zateplenie a fasáda hasičskej zbrojnice
Obec Rovné, Rovné 37, 090 16 Rovné
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Dostavba viacúčelového športoviska, odkanalizovanie a zhutnenie cesty pri športovisku
Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oprava podlahy prekrytého tenisového kurtu pre Spojenú školu, Kollárova 17, 078 01 Sečovce
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Revitalizácia pamätníka SNP v obci
Obec Kľak, Kľak 9, 966 77 Kľak
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oplotenie športového areálu a rekonštrukcia sociálnych zariadení
Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 Cigeľ
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia obecného objektu: Pamätník SNP
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Výstavba hokejových šatní pri zimnom štadióne
Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice
Obec Kendice
370 400,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
Január
2018
Výdavky obce - elektrina, plyn, vývoz odpadu, mzdy
Obec Hanigovce, Hanigovce 12, 082 56 Hanigovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia chodníka pri materskej škole - havarijný stav
Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Dokončenie prístavby kultúrneho domu
Obec Petrikovce, Petrikovce 71, 072 06 Petrikovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oprava obecných komunikácií
Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 082 14 Pušovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Prestavba strechy obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Michalok, Michalok 62, 094 23 Merník
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »