Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
September
2018
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2
Mesto Trnava
363 222,00 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Mesto Brezno
77 064,85 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany
Obec Petrovany
191 974,04 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
ZŠ Podzáhradná - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
180 310,06 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno
Mesto Brezno
198 174,32 € nenávratná MPRV SR
20.
September
2018
Kompostovanie v mikroregióne Minčol
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
199 021,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
20.
September
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Olešná
Obec Olešná
89 923,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
September
2018
Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany
Obec Bučany
87 008,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
September
2018
Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec
Obec Klenovec
83 812,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
September
2018
Zateplenie Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce
Špeciálna základná škola
364 062,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
September
2018
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
199 776,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
September
2018
EKG Procurement for Ranilug outpatient clinic
Center for social affirmation of youth, NGO
4 990,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
September
2018
Women employment through greenhouses /NGO Agricultural Recovery - REB
NGO Agricultural Recovery - REB
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
September
2018
Vozový park elektrobusov v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
9 500 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
September
2018
Vozový park elektrobusov v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
9 500 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
September
2018
Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko -Česko - Slovensko): lexika - texty - diskurzy
Univerzita sv. Cyrila a IVIetoda v Trnave
157 293,00 € nenávratná Agentúra na pdporu výskumu a vývoja
20.
September
2018
Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
16 980,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2018
Odolné mobilné siete na doručovanie obsahu
Technická univerzita v Košiciacli
123 342,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
20.
September
2018
Tematologícká interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
128 776,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
19.
September
2018
Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO - HAAL, s.r.o.
GASTRO - HAAL, s.r.o.
142 623,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »