Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2017
Inovácia balenia v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
88 875,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o.
NESPA s.r.o.
17 032,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Prevádzka výroby mliečnych produktov
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
35 546,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Výroba kŕmnych zmesí z poľnohospodárskych produktov spoločnosti
AT ZEMPLÍN spol. s r. o.
83 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Modernizácia výroby ovčích syrov v rámci podopatrenia 4.2.2
Vladimír Hamara st.
112 093,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Inovácia technológií v pekárni z- Klas
z - Klas, spol. s r.o.
44 864,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Technológia FRTUS WINERY
Frtus Winery, s.r.o.
71 258,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu
53 719,40 € nenávratná MPRV SR
18.
September
2017
Torta roka 2017
Spolok Cukrárov Slovenska
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
18.
September
2017
Modernizácia priestorov knižnice v rámci ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
Obec Pečovská Nová Ves
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
September
2017
Materiálno-technické vybavenie priestorov objektu MŠ v obci Pečovská Nová Ves
Obec Pečovská Nová Ves
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
September
2017
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tomášovce
Obec Tomášovce
65 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
September
2017
Nákup vozidla na zber a zvoz komunálneho odpadu a traktorového návesu
Obecný podnik služieb s. r. o. Bystré
140 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
September
2017
Spracovanie strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou
Prešovský samosprávny kraj
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
September
2017
Zabezpečenie aktivít, prevádzky a vybavenia Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov
Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n. o.
66 100,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
September
2017
Mladý farmár – Marcel Kúdela
Ing. Marcel Kúdela
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
September
2017
Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vykonanie následných činností koordinátora horizontontálnej priority marginalizované rómske komunity v rokoch 2016-2018
Ministerstvo vnútra SR
235 900,00 € nenávratná Úrad vlády
14.
September
2017
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká
Parazttologický ústav SAV
20 401,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Pieskovcové jaskyne - kľúč ku vzniku juhoamerických stolových hôr - tepuis
Univerzita Komenského v Bratislave
20 416,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Ústav vied o Zemi SAV
22 930,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »