Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2018
Animácie a aktivity spojené s oživovaním stratégie CLLD
Miestna akčná skupina STRÁŽE
36 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2018
Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní
Spojená škola
913 621,36 € nenávratná MPRV SR
15.
November
2018
Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka
Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
Zanedbané súvislosti. Príiežitostné žánre v siovenskej iiteratúre v 16. -18. storočí
Ústav slovenskej literatúry SAV
189 204,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
REdiscovering Memories, Interlinking across Institutions, Safeguarding and Crowdsourcing Experiences with Novel Tools
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
Rozšírenie a zlepšenie športových aktivít mládeže v obci Dekýš
Obec Dekýš, SNP 39, 969 01 Dekýš
2 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Nákup športovej výbavy
Obec Lutila, Štefánikova 48/84, 966 22 Lutila
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Hasičský šport kolektívov mladých hasičov
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo Veľkom Krtíši, Prše 723, 992 01 Modrý Kameň
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Dvere telocvične dokorán
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Výstavba detského ihriska s dodávkou a osadením vybavenia detského ihriska pri Elokovanom pracovisku, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy, Horná 11, Šenkvice
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
11 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Telocvičňa pod holým nebom
Obec Sološnica, Sološnica 527, 906 37 Sološnica
12 771,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Dobudovanie detského ihriska
Obec Píla, Píla 68, 900 89 Píla
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Detské ihrisko Rovinka
Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Výstavba detského ihriska Gassayova 22
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
9 360,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Revitalizácia detského ihriska - Bajzova ulica
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
10 124,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Rekonštrukcia detského ihriska
Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
12 920,00 € nenávratná Úrad vlády SR
15.
November
2018
Detské ihrisko Slniečkovo
Obec Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš
12 686,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »