Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Júl
2017
Rekonštrukcia objektu živočíšnej výroby
AGROMON s.r.o. Krásny Brod.
119 838,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2017
Zabezpečenie plnenia úloh pre potreby ministerstva
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
436 000,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2017
Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia
Poľnohospodárske družstvo - Agro
58 771,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Modernizácia živočíšnej výroby PPD Orava
"Orava" podielnícke poľnohospodárske družstvo, družstvo
79 987,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce
Poľnohopodárske družstvo Paňovce
21 802,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Investícia do rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby a investície do obstarávania technického a technologického vybavenia vrátane strojov a náradia
KOAN, spol. s r.o.
76 598,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Genomika, transkríptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3 760,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlný a logiku
Elektrotechnický ústav SAV
41 666,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Príprava nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností.
SYNKOLA, s.r.o.
42 480,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov
VUKI a.s.
27 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod.
VUKI a.s.
31 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Fyzikálny ústav SAV
42 304,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu
Technická univerzita v Košiciach
22 488,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Merací systém s optickým snímačom pre systémy Weight In Motion
Žilinská univerzita v Žiline
32 268,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Zvýšenie účinnosti prenosu elektrickej energie v PS SR
Žilinská univerzita v Žiline
24 718,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi
Technická univerzita v Košiciach
28 066,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
ETC - Dočasný núdzový tábor
Ministerstvo vnútra SR
8 576 642,14 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
25.
Júl
2017
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov
Obec Ludrová
91 786,93 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2017
Nová generácia odbavovacieho systému pre letiská
Technická univerzita v Košiciacii
39 247,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch
Ustav stavebníctva a architektúry SAV
22 555,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »