Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
Január
2019
Podpora rozvoja športu v Trebišove – Športové technické vybavenie ihrísk na sídliskách
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
4 750,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Obec Palín, Palín 233, 072 13 Palín
1 482,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športových potrieb – prenosné futbalové brány a nové sady dresov
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, Mliečna č. 1, 040 14 Košice
2 416,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Obnova chodníkov pri ceste III/1678
Obec Biskupová
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
FK Blahová, Bellova Ves, Blahová 136, 930 52 Blahová
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Komunitné centrum
Obec Popudinské Močidľany
178 075,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Športová výstroj pre dievčenský futbal v Trnave
Spartakovské ženy, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre hádzanárov MŠK Dunajská Streda
MŠK Dunajská Streda, občianske združenie, Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
KROTON - Košolná, Košolná 2, 919 01 Košolná
3 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Školské majstrovstvá v atletike
Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce
1 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy pre deti v ZŠ s MŠ Smolenice a pre športové kluby v Smoleniciach pracujúce pre deťmi a mládežou
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy
Športový klub Dvorníky, 920 56 Dvorníky
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
„Za športom so SPORT STARS“
SPORT STARS o.z., IT Inovatech, Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Máme radi futbal
OFK Drahovce, Lipová 1, 922 41 Drahovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
OcU a KD Valaliky parcela č. 390/4
Obec Valaliky
608 191,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2019
Nákup športového vybavenia pre ZŠ a obec Brestovany
Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
2 381,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
V zdravom tele, zdravý duch!
SRRZ - Rodičovské združenie pri Materskej škole, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
1 916,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Športové vybavenie pre ZŠ Školská Handlová
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
FA Mikroregión Dubová – podpora detských futbalových tímov
Obecný klub Častkovce, Častkovce 355, 916 27 Častkovce
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Január
2019
Nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ, Východná 9, Trenčín
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »