Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2018
Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod-verejná kanalizácia časť Kovaľovce
Obec Dúbrava
68 224,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Centrum voľného času E.Čepčekovej Dolná Ždaňa - Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parkoviska a výstavba chodníkov
Obec Dolná Ždaňa
58 884,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá
Obec Krivá
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady
Obec Zemianske Sady
99 740,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka
Obec Topoľovka
93 446,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Lekárovce - revitalizácia verejného priestranstva
Obec Lekárovce
76 438,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Výstavba MK v obci Selce
Obec Selce
99 523,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Gočovo
Obec Gočovo
80 096,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Lekárovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Obec Lekárovce
76 500,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Ťapešovo
47 985,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Lesenice
Obec Lesenice
97 950,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Úprava verejného priestranstva obce Richvald
Obec Richvald
99 987,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Výstavba verejných priestranstiev v obci Čelovce
Obec Čelovce
63 155,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Ruskovce
Ruskovce
95 459,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie
GreenCoop družstvo
999 753,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Verejné oddychové plochy v obci Držkovce
obec Držkovce
50 611,93 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie
Obec Podskalie
97 745,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Revitalizácia lesoparku Hongalka
Obec Krásno
34 560,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Cargo Booking System
Mekro s.r.o.
199 500,55 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia mosta ponad Papradnianku v obci Stupné
Obec Stupné
74 956,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »