Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Marec
2018
Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti ŽSK
Pro Senium et Cultura, občianske združenie
272 646,86 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
Občianske združenie Tobiáš
309 646,54 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
Obec Cernina
59 858,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Generátor mobilných aplikácií - BIT Technology
BIT Technology s.r.o.
198 738,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
28.
Marec
2018
„Inteligentné spoločenstvá“ Virtuálna vzdelávacia a výskumná a vývojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti
E-Talentum
18 150,11 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Jednota dôchodcov na Slovensku
Společně, o.p.s.
231 216,85 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Na bicykli k susedom
Žilinský samosprávny kraj
825 659,56 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
392 357,58 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície
Trenčiansky samosprávny kraj
2 993 970,53 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v rámci ochrany prírody
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
25 081,30 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Investície do poľnohospodárskeho podniku Dan - Slovakia Agrar,a.s.
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
992 299,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2018
AdTech
Slovenská republika a Česká republika
211 574,76 € nenávratná MPRV SR
28.
Marec
2018
Investícia do spracovateľských kapacít – Dan – Slovakia Agrar, a.s.
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
999 920,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2018
Investície do živočíšnej výroby
FAFOKAN, s.r.o.
709 832,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2018
SAPIENTIA VERO HONOREM - Múdrosť, česť a pravda
Slovenské centrum obstarávania
382 682,93 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
ŽENA V TIESNI
122 992,91 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy
Nadácia EKOPOLIS
210 541,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
28.
Marec
2018
Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
249 993,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
Marec
2018
Inovatívna technológia na spracovanie vlašského orecha
LaS GROUP, s.r.o.
199 995,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2018
Rekonštrukcia objektu na ustajnenie HD a obstaranie strojov do ŽV
Družstvo podielnikov Lomné
118 143,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra