Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Jún
2018
Nákup strojného zariadenia spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie
ADAM Slovakia, s.r.o.
63 153,84 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
48 886,10 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Migračný kompas
Liga za ľudské práva
109 786,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS TOPOĽA
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
142 671,29 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNÁ TOPĽA
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
147 110,40 € nenávratná MPRV SR
1.
Jún
2018
Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF
397 490,11 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA – SKLADU na skladovania poľnohospodárskych plodín
AGRO PARTS s.r.o.
39 167,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1.
Jún
2018
Podpora konkurencieschopnosti MSP v spoločnosti A3 Design, s.r.o.
A3 Design, s. r. o.
162 233,51 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Jún
2018
Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ
Obec Soľ
17 697,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
1.
Jún
2018
Podpora inovácií v spoločnosti PROGRES TC, s.r.o.
PROGRES TC, s.r.o.
213 126,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Máj
2018
Energy Games-Energy takes shape
Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny
1 128,65 € nenávratná MPRV SR
31.
Máj
2018
Žiar - prevádzkové náklady MAS spojené s uskutočnením stratégie CLLD
Žiar
145 108,23 € nenávratná MPRV SR
31.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr
Obec Veľký Kýr
179 997,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Máj
2018
„Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmii srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Máj
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina
Miestna akčná skupina Bystrická dolina
88 914,00 € nenávratná MPRV SR
31.
Máj
2018
Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie
Inštitút pre výskum práce a rodiny
4 870 994,10 € nenávratná MPSVR SR
31.
Máj
2018
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti PRAKON spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií
PRAKON spol. s r.o.
127 397,85 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Máj
2018
Inovácia technológie pre Strojárne SK, s.r.o.
Strojárne SK, s.r.o.
196 985,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Máj
2018
Posilnenie inovačného potenciálu spoločnosti Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.
172 631,30 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Máj
2018
Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.
ALPHA chocolate DP, s.r.o.
143 027,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky