Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
December
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV – VEĽATY, ul. Obchodná
Obec Veľaty
72 620,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
VEĽATY - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO PARKU
Obec Veľaty
35 445,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu – I. etapa vetva „B“
Obec Jalšovík
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Pracovné stretnutia GHP
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4 234,73 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
3.
December
2018
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engineering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Chemický ústav SAV
2 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
3.
December
2018
Novostavba domu smútku v obci Bohunice
Obec Bohunice
101 391,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Remote Sensing for Analysis of Land Degradation Risks under Socio-Economic and Climate Changes at European Frontier
Žilinská univerzita v Žiline
2 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
3.
December
2018
Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration
GENETON s.r.o.
2 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
3.
December
2018
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ POD HRAD ŠOMOŠKA
Obec Šiatorská Bukovinka
88 553,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2018
Engineering Artificial Crypts of the Intestine by Defined Single Cell Deposition Technology
Žilinská univerzita v Žiline
2 000,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
3.
December
2018
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice
Obec Kendice
370 400,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
December
2018
Medzinárodná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku
Slovenský rybársky zväz
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2018
Protect Danube and Morava
via donau – Österreichische Wasserstraßen GmbH
0,00 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2018
Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
124 170,56 € nenávratná MPRV SR
3.
December
2018
Implementácia stratégie CLLD MAS Dolné Záhorie
Dolné Záhorie
382 421,05 € nenávratná MPRV SR
30.
November
2018
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti PEKOS spol. s r.o.
PEKOS spol. s r.o.
104 602,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2018
Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK
SUPRATEK s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2018
Inovácia výrobného procesu prostredníctvom nákupu technologickej linky na čistenie stredových otvorov abrazívnych nástrojov a značenie abrazívnych nástrojov
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
962 445,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2018
Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti Distrib Capital, s.r.o. so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie jej konkurenčného potenciálu
Distrib Capital, s.r.o.
639 395,20 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva
30.
November
2018
Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza
763 460,77 € nenávratná MPRV SR