Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Púchovskej doliny
Združenie obcí Púchovská dolina
179 892,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Október
2018
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh
163 478,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa
obec Horná Štubňa
82 911,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Október
2018
Improving Sanitation conditions in Sarateni Gymnasium, Leova region
Public Institution Gymnasium Sarateni
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Október
2018
Výstavba MK v obci Selce
Obec Selce
99 523,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Október
2018
Social laundry for the poor
City Hall of Tvardita city
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Október
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Jozef Ligenza - LIGE
Jozef Ligenza - LIGE
221 356,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Október
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Adrián Nagy - ADOREX
Adrián Nagy - ADOREX
351 858,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2018
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti Soft-Tech EU, s.r.o.
Soft-Tech EU, s.r.o.
57 210,46 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2018
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Váhovce
Obec Váhovce
98 368,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO vybavením domácností kompostérmi v obciach Združenia obcí Ondava
Združenie obcí Ondava
189 983,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave
Obec Vysoká pri Morave
101 368,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou
Mesto Hanušovce nad Topľou
83 919,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely
Mesto Gbely
144 332,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Mesto Leopoldov
123 692,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
198 265,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom
Obec Pavlovce nad Uhom
165 469,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
4.
Október
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom
Združenie obcí Mikroregión obcí Pod Panským Dielom
169 696,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
obec Stará Bystrica
108 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Október
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné
mesto Humenné
199 802,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR