Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Mikroregión Bystrická Dolina
167 390,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
26.
Júl
2018
Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša
Obec Malá Domaša
76 415,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2018
Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď
Mesto Sereď
368 903,66 € nenávratná MŽP SR
25.
Júl
2018
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
150 745,14 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o.
ALPHA chocolate DP, s.r.o.
143 027,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3 020 378,99 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Budovanie prvkov zelenej infračtruktúry v obci Geča
Obec Geča
473 788,72 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2018
Living in a clean and healthy environment
Leova Mayoralty, Orasul Leova, str. Unirii nr. 22, Cod postal: 6301
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2018
Construction of a water main in Vornkovo, Rybnitsa district“
Administration of villages Voronkovo, Rybnitsa district, 5535, Moldova, Transnistria, Rybnitskiy district, Vornkovo village, st. Lenina, 29
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2018
Selective waste collection in the botanical garden
Dendrological Progress” Public Association
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2018
Výstavba tržnice v meste Fiľakovo
Mesto Fiľakovo
200 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Materiálovo-technické vybavenie, prevádzka a nákup strojov a dopravného prostriedku Obecného podniku Jedľová s.r.o.
Obecný podnik Jedľová, s.r.o.
75 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Inovácia v MSP
Global Industry Solution, s. r. o.
711 315,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
Júl
2018
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Štefánikova v Prešove
Mesto Prešov
208 346,71 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2018
Verejný vodovod III. etapa
Obec Proč
137 739,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2018
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, organizácia a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, organizácia súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní
Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik
945 000,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2018
Realizácia chodníka v obci Proč
Obec Proč
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2018
správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, údržba, oprava a prevádzka funkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, údržba a oprava nefunkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, likvidácia nefunkčných častí hydromelio
Hydromeliorácie, štátny podnik
985 000,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2018
Úprava verejnej zelene v obci Vieska
Obec Vieska
36 482,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2018
Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 529 146,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia