Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
December
2018
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
1 447 726,00 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
20.
December
2018
A European On-Demand Platform and Ecosystem
Technická univerzita v Košiciach
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system
Innov8 s.r.o.
3 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2018
Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
1 725 520,09 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
December
2018
Chránený chov plemien koní, rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní, na organizáciu a účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti chovu koní, na organizáciu súťaží a účasť na súťažiach v oblasti chovu koní.
Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
80 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
December
2018
Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv a prevádzky hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu.
Hydromeliorácie, štátny podnik
40 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
December
2018
Zabezpečenie organizácie sympózia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti vzniku Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery C.I.C.
Slovenská poľovnícka komora
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2018
Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník
Obec Prašník
269 178,70 € nenávratná MŽP SR
19.
December
2018
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
415 301,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
December
2018
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
50 000,00 € nenávratná MPSVR SR
19.
December
2018
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
Implementačná agentúra MPSVR SR
8 569 262,05 € nenávratná MPSVR SR
19.
December
2018
Výstavba detského ihriska
Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Riešenie aktuálnych problémov neštátnych lesov
Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2018
Výstavba detských ihrísk
Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Detské ihrisko pod Sokolejom
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Detské ihrisko v obci Cernina
Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina
8 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Zavedenie moderných výrobných technológií v spoločnosti Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o.
Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o.
356 455,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Revitalizácia povrchu multifunkčného ihriska v obci Trnovec nad Váhom
Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Prestavba objektu sýpky
Obec Žitavce
176 121,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Nákup športovej výbavy fitness v obci Rajčany
Obec Rajčany, Rajčany 129, 956 32 Rajčany
2 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR