Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
December
2018
Zveľadenie kardio zóny v športovej akadémii
Joy & Sport, Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa
5 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Športujeme, futbal milujeme!
Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Opálová 25, 040 11 Košice
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2018 pre fyzické osoby
SLOVENSKÍ VČELÁRI
78 483,81 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2018
Nákup športovej výbavy
KO BOX Club Galanta, Matúškovo 864, 925 01 Matúškovo
4 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Memoriál Sergeja Charina 2018
Klub vodného póla Nováky, Partizánska 297/17, 972 71 Nováky
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy SOŠOaS
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Posilňujeme zdravie
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Viac zábavy v telesnej a športovej výchove
Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
4 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
„Mami, oci, poďme von!“
Športový klub Bradlan Brezová, Baranecká 999/54A, 906 13 Brezová pod Bradlom
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
DAJME ŠANCU MLÁDEŽI – ŠK 1. FBC TRENČÍN
Športový klub 1. FBC Trenčín, Inovecká 3, 911 01 Trenčín
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Obec aktívne športuje
Telovýchovná jednota Mier Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Nákup športovej výbavy
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3,059 34 Spišská Teplica
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2018
Investície do ŽV
Poľnohospodárske družstvo Šumiac
97 545,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
"REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI BRANOVO - 1.ETAPA"
Obec Branovo
38 249,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer
Obec Ladomerská Vieska
79 508,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Stavebné úpravy domu smútku v Danišovciach
Obec Danišovce
93 293,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenská Ves
Obec Slovenská Ves
61 089,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
December
2018
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
445 723,52 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2018
Organizácia medzinárodných podujatí, súťaží, výstav, vzdelávacích aktivít a účasť a prezentácia prírodného, historického a kultúrneho dedičstva
Slovenská poľovnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2018
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník
Obec Rudník
93 518,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra