Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
December
2018
Nákup športovej výbavy pre futbalový klub a pre mládež
Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 Slovenské Ďarmoty
1 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Športovo technické vybavenie školy
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Nákup športového vybavenia na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Rozvíjanie športových aktivít v obci Buglovce
Obec Buglovce, Buglovce 56, 053 04 Buglovce
2 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Pohybom k zdravému životnému štýlu
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Nákup športovej výbavy
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Šport a zdravie
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
2 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Vybavenie multifunkčného ihriska – obec Drienica
Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Drienica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Podpora mládeže v športovom klube TJ Slávia Svidník
Telovýchovná jednota Slávia Svidník o.z., Gen. Svobodu 706/28, 089 01 Svidník
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Výstavba detského ihriska v obci
Obec Šávoľ, Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Výstavba detského ihriska
Obec Cabaj - Čápor, Cabaj – Čápor 543, 951 17 Cabaj – Čápor
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Výstavba detského ihriska
Obec Palárikovo, Hlavná ulica č. 82, 941 11 Palárikovo
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Detské ihrisko Rozprávkovo
Obec Porúbka, Porúbka 29, 013 11 Porúbka
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Verejné detské ihrisko v obci Slovenské Pravno
Obec Slovenské Pravno, Slovenské Pravno č. 123, 038 22 Slovenské Pravno
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Zhotovenie detského ihriska v obci Raková
Obec Raková, Raková 140, 023 51 Raková
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
December
2018
Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.
773 585,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2018
ZATEPLENIE OBECNÝCH BUDOV
Obec Chľaba
483 492,54 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
December
2018
Stavebné úpravy a rekonštrukcia materskej školy a obecného úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti
Obec Borovce
432 578,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
December
2018
Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke
Obec Likavka
756 875,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou č. 68
Obec Suchá nad Parnou
768 758,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »