Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Apríl
2018
Obnova lesov Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločensva v Osturni poškodených prírodnou katastrofou
Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa
743 998,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Apríl
2018
Modernizácia farmy spoločnosti ORAGRO-V, s.r.o.
ORAGRO-V, s.r.o.
79 996,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Apríl
2018
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli
Obec Horná Súča
1 596 945,87 € nenávratná MPRV SR
18.
Apríl
2018
Komunitné centrum Sučany
Obec Sučany
154 500,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Apríl
2018
Velčice námestie
Obec Velčice
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany.
Obec Jedľové Kostoľany
85 430,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie J.K.
Obec Jedľové Kostoľany
99 717,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy
Obec Vyšná Boca
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Verejný vodovod v obci Janov
Obec Janov
134 037,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
93 257,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky
Obec Potônske Lúky
59 304,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubovec
Obec Dubovec
73 522,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čajkov
Obec Čajkov
88 148,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Centrum obce Ostratice
Obec Ostratice
69 898,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota
Obec Muránska Lehota
60 493,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny
Obec Malatíny
61 486,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Kalameny
Obec Kalameny
31 047,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce
Obec Ižkovce
77 982,52 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín
Obec Uňatín
35 920,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Apríl
2018
VEĽATY - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO PARKU
Obec Veľaty
35 445,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »