Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Júl
2017
2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
Elektrotechnický ústav SAV
36 247,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum vybraných kovových konštrukčných materiálov namáhaných extrémnym rázovým zaťažením
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28 715,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Výskum limitných podmienok integrovateľnosti varovných hlásení v terestriálnom vysielaní
Výskumný ústav spojov, n.o.
49 692,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
36 008,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov
Technická univerzita v Košiciach
31 844,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
32 470,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou
Technická univerzita v Košiciach
36 122,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej
Slovenská technická univerzita v Bratislave
36 356,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca na báze smart technológií a organickej elektroniky
NanoDesign, s.r.o.
40 341,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Rekonštrukcia maštale
AGRO družstvo Lipany
59 989,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Limity radiačného a konvekčného chladenia cez fázové zmeny pracovnej látky v slučkovom termosifóne
Žilinská univerzita v Žiline
35 273,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce - Ratkovce
76 680,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Investície do chovu oviec
MM AGROSPOL, spol. s r.o.
118 311,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Optimalizácia spaľovania biomasy s nízkou teplotou taviteľnosti popola
Žilinská univerzita v Žiline
33 524,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Rekonštrukcia farmy Nová Lehota a modernizácia strojov pre ŽV
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
117 074,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Modernizácia živočíšnej výroby na PD SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
58 338,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
Inteligentné dynamické riadenie frekvenčného spektra pre nastupujúce kognitívne komunikačné systémy
Technická univerzita v Košiciach)
31 516,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení.
Slovenská legálna metrológia, n.o.
46 701,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR
Žilinská univerzita v Žiline
28 732,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
30 608,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »