Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Január
2018
Oprava strechy kultúrneho domu - havarijný stav
Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia kuchyne obecného úradu a nové vybavenie
Obec Krajné Čierno, Krajné Čierno 8, 090 03 Ladomirová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Kotmanová, Kotmanová 122, 985 53 Mýtna
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oprava materskej školy a školskej jedálne
Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oprava budovy obecného úradu
Obec Detrík, Detrík 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Výmena okien na budove ZŠ
Obec Blatné Remety, Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Výmena dvoch brán v hasičskej budove - havarijný stav
Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
10 000,00 € nenávratná Úrady vlády SR
18.
Január
2018
Výmena krytiny a oprava krovu kostola
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovská Polianka, Karmelská 130/1, 094 14 Sečovská Polianka
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Dokončenie rekonštrukcie: Pamätník II. paradesantnej brigády v obci Dolná Lehota
Klub výtvarných umelcov a teoretikov, Štúrova 8, 811 02 Bratislava
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Oddychová zóna v obci Ráztoka
Obec Ráztoka, Ráztoka 124, 976 97 Nemecká
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v športovej hale pri Základnej škole s materskou školou Nemecká - havarijný stav
Obec Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Zakúpenie defibrilátorov a pomôcky pre zimné štadióny
Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Prestavba skladu na sociálne zariadenie
Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22 Brieštie
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Rekonštrukcia priestranstva pred domom smútku a chodníkov na miestnom cintoríne
Obec Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Činnosť združenia
LIBA ACADEMY 11, Národná trieda 48, 040 01 Košice
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Podpora 25. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest
ART FILM FEST, n.o., Skuteckého 126/13, 974 01 Banská Bystrica
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Vybavenie obecnej posilňovne
Obec Lovce, Lovce 222, 951 92 Lovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Zakúpenie výkonnej viacúčelovej kosačky
Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
3 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Vybavenie kultúrneho domu stolmi a stoličkami
Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
18.
Január
2018
Preklad životopisného románu Ľuboša Juríka o A.Dubčekovi do nemčiny a maďarčiny (Vydavateľstvo Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin)
Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »