Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Október
2018
Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
601 754,31 € nenávratná MPRV SR
22.
Október
2018
Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola technická
724 924,95 € nenávratná MPRV SR
22.
Október
2018
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti Linwe/KRAFT, s. r. o.
Linwe/KRAFT, s. r. o.
108 000,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Október
2018
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Linwe/KRAFT, s. r. o.
Linwe/KRAFT, s. r. o.
78 218,00 € nenávratná MPRV SR
19.
Október
2018
Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
3 988 100,00 € nenávratná MŽP SR
19.
Október
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov
Obec Klčov
83 008,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Október
2018
Kompostovanie v mikroregióne Údolie smrti
Združenie mikroregiónu "Údolie smrti"
114 506,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Október
2018
Perspektívy vývoja súčasenej religiozity na Slovensku
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
105 251,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Október
2018
Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia
Biomedicínske centrum SAV
243 422,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Október
2018
Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2018
Úrad vlády Slovenskej republiky
220 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
19.
Október
2018
Osobnostný rozvoj detí z MRK ako aj rozvoj komunít, v ktorých pôsobia, s cieľom pomôcť im dosiahnuť stredoškolské vzdelanie
Viac ako vzdelanie, o. z.
161 542,33 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Október
2018
Setting up the meteorological station at the PUC Regional Landfill Pirot
Public Utility Company for waste disposal “PUC”
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
19.
Október
2018
ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TURCOVCE
Obec Turcovce
99 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Rekonštrukcia domu smútku v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
52 920,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
DOM SMÚTKU s.č. 65 TRNOVO – udržiavacie stavebné práce.
Obec Trnovo
34 394,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Dukovce, rekonštrukcia Domu Nádeje
Obec DUKOVCE
77 952,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Dom smútku v obci Údol
Obec ÚDOL
104 371,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Eko Vega
MDDr. Szilvia Écsi
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Zmena dokončenej stavby súp.č.58 na Dom smútku Nižné Ružbachy
obec Nižné Ružbachy
115 769,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2018
Využívanie OZE v obci Podhoroď
Obec Podhoroď
96 618,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »