Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany
Obec Zemianske Kostoľany
81 387,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Modernizácia kravína K100 – spevnené plochy/výbehy/, stroje pre ŽV a výrobu krmovín
Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Hydina z dvora
Ľudovít Szelle
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Výstavba oddychovej zóny s parkom
Obec Staškovce
47 278,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakša
Obec Rakša
82 356,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Sobrance
Mesto Sobrance
151 267,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky
Obec Viničky
92 678,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín
Obec Mojtín
19 375,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Úprava verejných priestranstiev - Horná Strehová
Obec Horná Strehová
33 721,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
130 584,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nižná
Obec Nižná
103 836,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Kompostovisko Čierny Balog
Obec Čierny Balog
742 638,34 € nenávratná MŽP SR
15.
Jún
2018
"Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec "
mesto Lučenec
351 652,07 € nenávratná MŽP SR
15.
Jún
2018
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p.č. 1419/2
Obec Oslany
384 639,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble
VEPOS, spol. s.r.o.
362 217,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Jún
2018
Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou
Obec Jastrabie nad Topľou
177 539,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
116 136,55 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Kompostovanie v mikroregióne Minčol
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
199 021,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
Jún
2018
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
150 424,46 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Jún
2018
Kompostéry pre mesto Ilava
Mesto Ilava
80 129,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »