Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
November
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo
57 366,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba
Obec Svinia
191 528,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Prístavba materskej školy Hraň – rozšírenie kapacity
Obec Hraň
213 999,98 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Miestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš
Mesto Veľký Šariš
95 764,10 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo
Mesto Fiľakovo
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Krompachy.
Mesto Krompachy
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Hostice
Obec Hostice
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom objekte ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
272 218,91 € nenávratná MPRV SR
15.
November
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV
59 996,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRONOVA Liptov, s.r.o.
AGRONOVA Liptov, s.r.o.
50 099,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Ján Lévay
Ján Lévay
59 906,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - BÁLINT a spol. s r.o.
BÁLINT a spol. s r.o.
47 960,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Rozšírenie segmentu špeciálnej rastlinnej výroby v PD Kolta
Poľnohospodárske družstvo KOLTA
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Martin Kubulák
Martin Kubulák
55 236,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
November
2017
Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad Topľou
Obec Jastrabie nad Topľou
47 882,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Žehňa
Obec Žehňa
167 586,84 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji
Slovenská správa ciest
736 692,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15.
November
2017
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji
Slovenská správa ciest
2 283 892,56 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14.
November
2017
Eko dvor Brestovec
Obec Brestovec
530 383,62 € nenávratná MŽP SR
14.
November
2017
Novostavba zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1
Obec Nesluša
888 011,56 € nenávratná MŽP SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »