Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
September
2017
Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Ústav vied o Zemi SAV
22 930,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru
Žilinská univerzita v Žiline
37 146,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Výroba a testovanie náhrad tvrdých tkanív na mieru z hydroxyapatitu (HA) technológiou 3D tlače
Technická univerzita v Košiciach
22 025,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Elektrotechnický ústav SAV
36 145,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE, s.r.o.
37 978,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
18 921,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm
Biomedícínske centrum SAV - Ustav experimentálnej onkológie
32 088,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
25 527,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Automatizované pracovisko na výrobu dverí kontajnerov
SK-CONT, s. r. o.
111 810,75 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
September
2017
Národný projekt NPC v regiónoch
Slovak Business Agency
44 786 717,20 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
September
2017
D01_SEP-IMRK2-2017-000596
Obec Parchovany
206 566,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2017
Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka
Univerzita Komenského v Bratislave
14 062,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Centrum biovied SAV - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
44 598,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23 277,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Príprava špecifických protilátok pre izoláciu hematopoietických kmeňových buniek králika pre vytvorenie banky kmeňových buniek
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31 041,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Sulfidová signalizácia ako potenciálny mechanizmus pri liečbe nádorov
Biomedicínske centrum SAV - Ústav klinického a translačného výskumu
31 035,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Nákaza na medzinárodných trhoch: revidovanie modelov a analýza sietí
Ekonomická univerzita v Bratislave
31 443,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Syntetická biológia a produkcia peroxidáz de novo
Univerzita Komenského v Bratislave
30 798,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
26 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
September
2017
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Ustav anorganickej chémie SAV
31 630,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »