Čistiareň odpadových vôd Sever

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.10.2018
Dátum začatia:01.04.2015
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36 550 949
Miesto realizácie:Čeľadince, Jacovce, Nitrianska Streda, Solčany, Topoľčany, Tovarníky, Bošany, Brodzany, Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Partizánske, Pažiť, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou – m.č. Horné Naštice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#77584

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 49 785 018 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DODATOK č. 2
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x