Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a výstavba silážneho žľabu

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.06.2018
Dátum začatia:29.05.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
IČO prijímateľa:00198609
Miesto realizácie:SR, okres: Nitra, obec: Hruboňovo, Šurianky
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#96867

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 119 243 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR060137
Dodatok č. 1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x