Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.04.2018
Dátum začatia:01.09.2016
Dátum ukončenia:31.12.2028

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36 056 006
Miesto realizácie:Hronec, Valaská
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#73977

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 13 120 443 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/41
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
13 120 443,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x