Financovanie prevádzkových nákladov OZ RADOŠINKA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD RADOŠINKA

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.06.2018
Dátum začatia:01.01.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:OZ Radošinka
IČO prijímateľa:42113091
Miesto realizácie:Alekšince, Čab, Čakajovce, Hruboňovo, Jelšovce, Kapince, Lukáčovce, Malé Zálužie, Nové Sady, Šurianky, Zbehy, Ardanovce, Biskupová, Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#96964

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 130 329 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N392-511-23
IROP-Z-302051N392-511-23
130 329,00 € OZ Radošinka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x