Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.02.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Levice
IČO prijímateľa:00 307 203
Miesto realizácie:mesto Levice
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79735

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 990 804 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/20
990 804,40 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
990 804,40 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
990 804,40 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
990 804,40 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x