Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.08.2017
Dátum začatia:01.05.2016
Dátum ukončenia:28.02.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Moravské Lieskové
IČO prijímateľa:00 311 791
Miesto realizácie:Moravské Lieskové
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#73848

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 11 767 881 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/32
11 767 881,02 € Obec Moravské Lieskové Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
11 767 881,02 € Obec Moravské Lieskové Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
11 767 881,02 € Obec Moravské Lieskové Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
3
11 701 396,46 € Obec Moravské Lieskové Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x