Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.04.2018
Dátum začatia:01.06.2016
Dátum ukončenia:31.08.2017

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO prijímateľa:00332399
Miesto realizácie:Hanušovce nad Topľou
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#81933

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 163 997 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/49
163 997,15 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
163 997,15 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
163 997,15 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
163 997,15 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
163 997,15 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Dodatok č. 5 k Zmule o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
136 809,80 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo Životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x