Kompostéry pre "KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.07.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:"KOMPLEX", záujmové združenie obcí
IČO prijímateľa:31870007
Miesto realizácie:Dolná Streda, Pusté Sady, Šalgočka, Zemianske Sady
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98064

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 139 080 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/159
146 400,00 € "KOMPLEX", záujmové združenie obcí Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x