Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a. s.

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.02.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:31.01.2019

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Žilinská teplárenská, a.s.
IČO prijímateľa:36403032
Miesto realizácie:Žilina
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#74857

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 3 453 349 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC141-2015-7/04
3 453 349,17 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
3 453 349,17 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
3 453 349,17 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
3 453 349,17 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
3 453 349,17 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x