Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.12.2018
Dátum začatia:01.05.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Združenie obcí Medzičilizia
IČO prijímateľa:36091995
Miesto realizácie:Baloň, Čiližská Radvaň, Okoč
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#97067

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 198 417 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/178
208 860,00 € Združenie obcí Medzičilizia Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Združenie obcí Medzičilizia Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie obcí Medzičilizia Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x