Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.04.2018
Dátum začatia:30.04.2017
Dátum ukončenia:31.12.2017

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mestský podnik služieb Turzovka
IČO prijímateľa:36 139 297
Miesto realizácie:Mestský podnik služieb Turzovka
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82191

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 202 506 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/40
202 505,80 € Mestský podnik služieb Turzovka Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
Dodatok č. 1
202 505,80 € Mestský podnik služieb Turzovka Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
202 505,80 € Mestský podnik služieb Turzovka Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
202 505,80 € Mestský podnik služieb Turzovka Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
175 414,65 € Mestský podnik služieb Turzovka Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x