Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.02.2018
Dátum začatia:01.03.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Valaliky
IČO prijímateľa:00 324 850
Miesto realizácie:Obec Valaliky
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79844

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 99 634 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Obec Valaliky
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/113
99 634,10 € Obec Valaliky Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
99 634,10 € Obec Valaliky Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
99 634,10 € Obec Valaliky Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
99 634,10 € Obec Valaliky Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x