Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) – časť 2 (Prievidza, Púchov, Leopoldov)

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.08.2018
Dátum začatia:01.10.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:42181810
Miesto realizácie:Prievidza, Púchov, Leopoldov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#91873

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 6 556 472 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC142-2015-5/02
6 556 472,04 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oznámenie č. 1 aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Zmena príloh rohodnutia o schválení ŽoNFP č. 1
6 556 472,04 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x