Separovaný zberný dvor Trávnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum začatia:01.12.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Trávnica
IČO prijímateľa:00 309 320
Miesto realizácie:Obec Trávnica
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79588

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 329 521 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11
329 521,47 € Obec Trávnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
329 521,47 € Obec Trávnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí
Dodatok č. 2
329 521,47 € Obec Trávnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
329 521,47 € Obec Trávnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
329 521,47 € Obec Trávnica Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x