Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.02.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Kremnica
IČO prijímateľa:00320781
Miesto realizácie:mesto Kremnica
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79484

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 546 231 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03
546 231,00 € Mesto Kremnica Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
546 231,00 € Mesto Kremnica Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DODATOK č. 2
546 231,00 € Mesto Kremnica Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
546 231,00 € Mesto Kremnica Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
546 231,00 € Mesto Kremnica Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x