Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.02.2018
Dátum začatia:01.03.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hranovnica
IČO prijímateľa:00326224
Miesto realizácie:obec Hranovnica
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79574

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 118 760 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/43
118 759,75 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
118 759,75 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
118 759,75 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
118 759,75 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
4
118 759,75 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
118 521,19 € Obec Hranovnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x