Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.11.2018
Dátum začatia:31.05.2017
Dátum ukončenia:31.07.2017

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o.
IČO prijímateľa:43918786
Miesto realizácie:obec Opatovce nad Nitrou
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82152

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 122 901 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/39
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
1 122 900,92 € Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x