Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.02.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hliník nad Hronom
IČO prijímateľa:00 320 609
Miesto realizácie:Obec Hliník nad Hronom
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79518

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 374 451 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/13
374 451,24 € Obec Hliník nad Hronom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
374 451,24 € Obec Hliník nad Hronom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
2
374 451,24 € Obec Hliník nad Hronom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3
3
374 451,24 € Obec Hliník nad Hronom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x