Zberný dvor - Častkovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.10.2018
Dátum začatia:01.04.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Častkovce
IČO prijímateľa:00 311 472
Miesto realizácie:Obec Častkovce
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79510

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 420 599 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/81
420 598,91 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
420 598,91 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
420 598,91 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
420 598,91 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
420 598,91 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č . 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
403 489,64 € Obec Častkovce Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x