Zberný dvor odpadu Veľké Ludince

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.10.2018
Dátum začatia:01.12.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Veľké Ludince
IČO prijímateľa:00307637
Miesto realizácie:Obec Veľké Ludince
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79837

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 615 513 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02
615 512,54 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
615 512,54 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DODATOK č. 2
615 512,54 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
3
615 512,54 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
478 071,46 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodaotok č.5
478 071,46 € Obec Veľké Ludince Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x