Zberný dvor Oravská Jasenica

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.02.2018
Dátum začatia:01.03.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Oravská Jasenica
IČO prijímateľa:00 314 714
Miesto realizácie:Obec Oravská Jasenica
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79839

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 385 411 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78
385 411,31 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
385 411,31 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
385 411,31 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
385 411,31 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x