Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.11.2018
Dátum začatia:01.02.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Trnovec nad Váhom
IČO prijímateľa:00 306 240
Miesto realizácie:obec Trnovec nad Váhom
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79490

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 533 378 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/71
533 377,55 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 1
533 377,55 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 2
533 377,55 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
533 377,55 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
469 433,00 € Obec Trnovec nad Váhom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x