Zberný dvor v obci Lazany

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.02.2018
Dátum začatia:01.03.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Lazany
IČO prijímateľa:00 318 221
Miesto realizácie:obec Lazany
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79559

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 712 913 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/85
712 913,08 € Obec Lazany Ministerstvo životného prostredia SR
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č.1
712 913,08 € Obec Lazany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
691 436,49 € Obec Lazany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x