Zberný dvor v obci Liešťany

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.09.2018
Dátum začatia:01.03.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Liešťany
IČO prijímateľa:00 318 230
Miesto realizácie:obec Liešťany
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79699

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 368 229 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
368 228,94 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
368 228,94 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
368 228,94 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
368 228,94 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4 k Zmluve o NFP
Dodatok č.4
368 228,94 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x