Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.11.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Bystričany
IČO prijímateľa:00 318 019
Miesto realizácie:obec Bystričany
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79733

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 309 562 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/50
309 562,44 € Obec Bystričany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
309 562,44 € Obec Bystričany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
309 562,44 € Obec Bystričany Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
309 562,44 € Obec Bystričany Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x