Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.12.2018
Dátum začatia:01.07.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
IČO prijímateľa:00 185 213
Miesto realizácie: Banská Štiavnica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82123

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 843 451 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/24
1 843 450,58 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k zmluve o NFP
1
1 843 450,58 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
1 843 450,58 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
1 843 450,58 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok č.4
1 843 450,58 € Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x