Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.01.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Žilinský samosprávny kraj
IČO prijímateľa:37808427
Miesto realizácie:Terchová
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#91140

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 511 338 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011F514-11-11
IROP-D1-302011F514-11-11
511 337,82 € Žilinský samosprávny kraj MPRV SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x