Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/220/2017 (-0920/2017)

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.02.2018
Dátum začatia:01.01.2018
Dátum ukončenia:31.12.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327- Buzita 327,044 73 Buzica, Slovenská republika
IČO prijímateľa:35544015
Miesto realizácie:Košický kraj, okres Košice – okolie, obec Buzica
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#92550

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 54 207 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/220/2017
0920/2017
57 060,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327- Buzita 327 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x