Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.05.2024
Dátum začatia:01.10.2021
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23, 91843 Trnava
IČO prijímateľa:31825249
Miesto realizácie:Trnava, Trnavský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#175023

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 187 343,11 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2/2022
0003/2022-D1
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x