Dodatok č.1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Obec Lazany
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:11.07.2017
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:712913.08
Poznámka:Zmena projektu sa týka zmeny príloh č.1 a 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Prílohy:/data/att/62438.pdf/data/att/62439.pdf/data/att/62440.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: