Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Máj
2018
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
15 652 852,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Mesto Prievidza
2 330 162,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Máj
2018
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2 516 941,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OP VaI za roky 2018 a 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6 380 572,22 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zlepšovanie podmienok chovu oviec v podniku AGRO-HELPEK.
AGRO-HELPEK, spol. s r.o.
22 322,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2018
Rekreačné a relaxačné centrum pri cyklotrase vo Veľkej Lomnici
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves
695 872,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2018
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
240 421,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice
Obec Brodské
206 931,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy OCÚ Merník
Obec Merník
269 912,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Obec Lehnice
939 383,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves
Obec Petrova Ves
285 636,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach
Obec Lehnice
693 548,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová
Obec Kováčová
640 653,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Svidník – MŠ na Ul. Ľ. Štúra – zateplenie
Mesto Svidník
183 169,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Inovácia výrobného procesu prostredníctvom nákupu technologickej linky na čistenie stredových otvorov abrazívnych nástrojov a značenie abrazívnych nástrojov
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
988 405,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kapušanoch
Obec Kapušany
278 125,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 130/6 v obci Vígľaš
Obec Vígľaš
512 330,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Mučín budovy obecného úradu v obci Mučín
Obec Mučín
149 255,18 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Máj
2018
Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa
Mesto Gbely
222 517,77 € nenávratná MŽP SR
18.
Máj
2018
Prevádzkové náklady na chod MAS SKALA, o.z.
MAS SKALA, o.z.
107 427,25 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »