Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
September
2018
Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18 807 963,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2018
Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10 698 242,94 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10 698 242,94 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia priestorov ZŠ Hodžova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
Mesto Trenčín
25 977,06 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia a vybavenie odborných učební a knižnice
Obec Ružindol
72 670,46 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia odborných učební Základnej školy J.C. Hronského v meste Krupina
Mesto Krupina
93 892,13 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Tvorivé vyučovanie
Mestská časť Bratislava-Petržalka
157 001,50 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11
Obec Budimír
62 561,48 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školu, J. Nižnanského 1, Brestovany pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov
Obec Brestovany
149 426,52 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia odborných učební Základnej školy E.M. Šoltésovej v meste Krupina
Mesto Krupina
60 485,39 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Mesto Košice
199 207,68 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
Mesto Košice
165 869,36 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Moderné učebne pre ZŠ Haniska
Obec Haniska
92 349,78 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Znalosť jazykov rúca bariéry, otvára dvere a spája ľudí a Skúmame a objavujeme svet
Mestská časť Bratislava-Petržalka
55 422,15 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Revitalizácia odborných učební na Základnej škole s Materskou školou Brusno
Obec Brusno
194 930,75 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Divín obstaraním odborných učební
Obec Divín
193 161,65 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline
Mesto Žilina
151 498,22 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Modernizácia technického vybavenia učební IKT, Modernizácia technického vybavenia Biologickej učebne, Modernizácia technického vybavenia Knižnice
Mestská časť Bratislava-Petržalka
78 884,11 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Jazyky – modernejšie a efektívnejšie
Mestská časť Bratislava-Petržalka
22 380,47 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2018
Učme sa kvalitne, učme sa pre život
Mestská časť Bratislava-Petržalka
67 141,54 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »