Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Január
2019
Zberný dvor Moča
Obec Moča
793 550,24 € nenávratná MŽP SR
22.
Január
2019
Výrobné centrum HENNLICH
HENNLICH s.r.o
90 801,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Inovácia produkcie na zvýšenie účinnosti získavania nutrične a senzoricky účinných látok z ovocia a zeleniny
McCarter a.s.
63 900,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Inovácia procesu výroby strojných dielov
ICT industrial construction technologies s. r. o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina
Mesto Žilina
176 946,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Január
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely
Mesto Gbely
144 332,07 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa
Obec Veľká Čausa
332 076,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Baštová 16/A, Kežmarok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
279 326,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Nízkouhlíková stratégia – obec Petrovany
Obec Petrovany
16 096,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Prestavba budovy bývalého obecného úradu na komunitné centrum
Obec Hontianske Nemce
230 646,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Obecné komunitné centrum v obci Slovenská Volová
Obec Slovenská Volová
324 875,94 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Komunitné centrum v Spišskej Belej
Mesto Spišská Belá
349 923,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Historický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2019
Fosfolipidové membrány - miesto účinku antimikróbnych látok
Univerzita Komenského v Bratislave
5 400,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2019
Hrabské – rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Obec Hrabské
106 246,67 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Prestavba budovy závodného klubu na komunitné centrum v obci Moravské Lieskové
Obec Moravské Lieskové
195 999,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Ústav vied o Zemi SAV
5 386,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2019
Sanácia miesta s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dolinka
Obec Dolinka
48 096,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Január
2019
Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií
Univerzita Komenského v Bratislave
5 400,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Január
2019
Čistá obec Žemliare
Obec Žemliare
49 414,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »