Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Január
2018
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce
Obec Kvakovce
329 056,12 € nenávratná MŽP SR
19.
Január
2018
Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany
Obec Parchovany
325 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Vybudovanie ustajňovacích kapacít pre hovädzí dobytok
Peter Trišč
140 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Január
2018
Novostavba Materskej školy Ruská
Obec Ruská
324 947,60 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec
BINEKO, spol. s r.o.
164 630,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Rast konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu spoločnosti SPV Spectrum, s.r.o., prostredníctvom obstarania technológií na výrobu sušeného palivového dreva
SPV Spectrum, s.r.o.
199 999,98 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/159/2017 (- 0858/2017)
Základná škola SNP 1 v Humennom
159 115,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/160/2017 (-0859/2017)
Obec Košické Oľšany
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/150/2017 (-0846/2017)
Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno
239 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/169/2017 (- 0864/2017)
Základná škola s vyučovaním jazykom maďarským - Alapiskola
108 414,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/99/2017 (-0877/2017)
Základná škola s materskou školou Zuberec
29 583,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Pilotná štúdia využiteľnosti mutačnej analýzy DNA tkanivových a tzv. tekutých biopsií v diagnostike a predikcii terapeutickej odpovede dvoch zhubných nádorových ochorení
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov
NanoDesign, s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v prechode na zelenú ekonomiku
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/82/2017 (-0783/2017)
Obec Kameňany
34 371,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Január
2018
Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných porastov v podmienkach meniacej sa klímy
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
2D-materiály a ich funkcionalizácia
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2018
Nákup CNC obrábacieho a gravírovacieho centra – SIRO, s.r.o.
SIRO, s.r.o.
51 923,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »