Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2017
PEKNÝ DEŇ, s.r.o. – inovatívna pekáreň 21. storočia
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.
98 456,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Investícia do spracovania mäsových výrobkov a ich uvádzanie na trh: BIOPACK – obchodné družstvo
BIOPACK - obchodné družstvo
268 254,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Relefa, s.r.o.
Relefa, s.r.o.
39 930,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Materská škola – obnova a nadstavba
Mesto Sečovce
407 400,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2017
Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Obec Sačurov
493 497,29 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2017
Materská škôlka Lovinobaňa
Obec Lovinobaňa
455 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
September
2017
Prevádzkový komplex – ComTech
ComTech s.r.o.
962 040,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
CUKRÁREŇ EMILI – inovácie 21. storočia v cukrárenskom priemysle
CUKRÁREŇ EMILI s.r.o.
35 526,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Dobudovanie syrárne v Turčianskych Kľačanoch
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo
49 895,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie – Agrokomtrade
AGROKOMTRADE s.r.o.
205 874,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Investícia do spracovateľských kapacít – Novák Miroslav - Santos
Miroslav Novák Santos
83 665,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Zavádzanie inovatívnych technoló-gií presnej aplikácie v PD Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
25 542,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Rozšírenie objektu pekárne Tofako a modernizácia jej technologického vybavenia
Tofako plus s.r.o.
111 070,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2017
Výstavba infraštriktúry"Národný futbalový štadión" na území hlavného Mesta SR Bratislavy
NFŠ, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
September
2017
Inovatívna technológia spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov – Janka Balušíková
Janka Balušíková
28 208,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
September
2017
Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín
obec Svodín
255 663,62 € nenávratná MŽP SR
19.
September
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica
Obec Kálnica
253 783,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
September
2017
Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
Ministerstvo vnútra SR
2 372 335,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18.
September
2017
Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o.
MEDAS, s.r.o.
675 050,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2017
Turistika bez hraníc - rozvoj poľsko-slovenského turistického chodnika z Jeleśne do Klina
Obec Klin
65 369,17 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »