Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Marec
2018
Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín
Obec Ľubotín
210 039,68 € nenávratná MŽP SR
21.
Marec
2018
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča
Obec Dolná Súča
443 761,35 € nenávratná MŽP SR
21.
Marec
2018
Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
272 515,82 € nenávratná MPRV SR
21.
Marec
2018
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
500 000,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Marec
2018
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, autobusovej zastávky, prvky zelenej infraštruktúry
Obec Prochot
85 680,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Výstavba kanalizácie v obci Klokoč 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1
Obec Klokoč
67 888,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
CHODNÍKY V OBCI ŠALGOČKA
Obec Šalgočka
66 454,62 € nenávratná Pôhodpospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Podpora investičných aktivít v spoločnosti KRAFT digital, ___.s.r.o.
KRAFT digital, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Úprava areálu pri kultúrnom dome - Malé Lednice
Obec Malé Lednice
66 299,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily
MAFIS PROPERTY s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Financovanie špecifického vzdelávania oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA
Ministerstvo životného prostredia SR
6 080,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2018
Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA
Ministerstvo životného prostredia SR
684 198,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2018
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji
Slovenská správa ciest
694 671,60 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21.
Marec
2018
Nový typ potravín pre presnú výživu.
TATRAKON spol. s r.o.
178 136,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
VAPOS ORAVA, s.r.o.
167 292,74 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DRIVE, s.r.o.
DRIVE, s.r.o.
172 851,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Automatická umývačka fliaš
VANAPO, s.r.o.
199 997,10 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2018
Úprava a tvorba verejných priestranstiev
Obec Nižný Mirošov
64 505,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Verejné priestranstvo v obci Lúky
Obec Lúky
83 510,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2018
Centrum voľného času E.Čepčekovej Dolná Ždaňa -Zlepšenie vzhľadu obce - verejné priestranstvo a park Eleny Čepčekovej
Obec Dolná Ždaňa
87 709,75 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »