Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2017
Zberný dvor Hontianske Moravce
obec Hontianske Moravce
236 182,45 € nenávratná MŽP SR
16.
November
2017
Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou
Obec Bohdanovce nad Trnavou
221 928,26 € nenávratná MŽP SR
16.
November
2017
Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou
Obec Medzibrodie nad Oravou
220 932,02 € nenávratná MŽP SR
16.
November
2017
Zberný dvor Oravská Jasenica
Obec Oravská Jasenica
385 411,31 € nenávratná MŽP SR
16.
November
2017
Občianska poriadková služba v obci Huncovce
Obec Huncovce
143 647,69 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Gemer
Obec Gemer
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Košická Polianka
Obec Košická Polianka
47 882,56 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v obci Spišská Teplica
Obec Spišská Teplica
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Miestne občianske poriadkové služby Kružlová
Obec Kružlová
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Sanácia skládky odpadu v obci Veľká Ida
Obec Veľká Ida
62 220,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Miestna občianska poriadková služba v Krásnohorskom Podhradí
Obec Krásnohorské Podhradie
191 530,26 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby sekcie riadenia informatizácie v oblasti informatizácie verejnej správy a jednotného digitálneho trhu
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
213 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16.
November
2017
Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
414 900,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2017
Rozšírenie kapacity materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
379 905,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2017
„Miestna občianska poriadková služba v obci Vinodol“
Obec Vinodol
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2017
Miestna občianska poriadková hliadka v obci Zemplínske Kopčany
Obec Zemplínske Kopčany
95 765,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2017
Zberný dvor odpadov - Liptovské Revúce
Obec Liptovské Revúce
504 286,69 € nenávratná MŽP SR
15.
November
2017
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov
Obec Bobrov
356 376,64 € nenávratná MŽP SR
15.
November
2017
Kompostáreň - Bioodpad
Obec Cerovo
110 738,49 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
November
2017
Zvýšenie konkurencieschopnosti družstva v oblasti ŽV a ŠRV
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
799 097,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »