Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Október
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SlovZink, a.s. zavedením nových inovatívnych technológií
SlovZink, a.s.
1 815 400,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
20.
Október
2016
Zmeň svoje topánky – cesta k udržateľnému a etickému dodávateľskému reťazcu v obuvníckom priemysle
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
29 000,00 € nenávratná Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
20.
Október
2016
Zriadenie bitúnku
Agroprodukt, s.r.o.
304 080,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2016
Obstaranie inovatívnej linky na jemné pečivo v pekárni PEZA a.s.
P E Z A a.s.
34 650,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2016
Čas na zmenu – podpora udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín.
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
7 650,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2016
SAME WOLD – udržateľnosť / uvedomenie / mobilizácia / životné prostredie.
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
28 134,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2016
Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti.
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
11 946,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2016
Skauti chápu svet
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
6 620,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2016
Monitoring Chiatura’s
Ivane Javakhisvili Tbilisi State University, Ilia Tchavtchavadze Ave.1, 0179 Tbilisi, Georgia
5 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2016
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - II. fáza
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - II. fáza
16 696 072,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
Október
2016
I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza
Slovesnká správa ciest
14 658 180,64 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19.
Október
2016
Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
Obec Podolie
5 862 609,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Október
2016
Zabezpečenie publicity, informovania a podpory administratívnych kapacít žiadateľa/prijímateľa pri implementácii OP ĽZ pre rok 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
38 453,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Október
2016
Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o.
RANOX, s.r.o.
575 620,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Október
2016
Inovácia výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Herb – Pharma Sk, s.r.o.
1 319 378,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Október
2016
Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu polystyrénu
R.G. – PLAST s.r.o.
667 400,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Október
2016
Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta
CHIRANA T.Injecta, a.s.
4 569 521,60 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Október
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií a transferu technológií v Matador Automotive, a.s
Matador Automotive, a.s
5 839 999,20 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
19.
Október
2016
Podpora zvyšovania produkcie Tradičnej Slovenskej medoviny
TOMKA s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Október
2016
Rekonštrukcia skladových priestorov a modernizácia výroby
Juraj Románek ml.
34 954,79 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »