Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Október
2018
Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš
Mesto Veľký Krtíš
87 317,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Október
2018
Mikroregión Hlinické Pohronie - predchádzanie vzniku BRKO
Mikroregión Hlinické Pohronie
189 563,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Mesto Námestovo
161 500,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
mesto Nováky
117 192,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Združenie obcí Handlovskej doliny
177 365,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2018
Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka
Obec Ostrá Lúka
99 312,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2018
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Events, cathering and marketing, s.r.o.
199 800,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Október
2018
Veľké Dravce - vodovod
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1 389 273,79 € nenávratná MPRV SR
23.
Október
2018
Lesy nepoznajú hranice
Stredná odborná škola lesnícka
14 153,34 € nenávratná MPRV SR
23.
Október
2018
Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment
Univerzita Komenského v Bratislave
184 238,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie
Univerzita Komenského v Bratislave
170 550,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Ustav vied o Zemi SAV
230 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
198 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Ekonomický ústav SAV
160 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hádž
Ústav orientalistiky SAV
210 695,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Október
2018
Milk Machine and the production process of dairy products
For Gender Integration Association (FGIA)
9 999,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
Október
2018
Improving healthcare conditions for Lushnja´s patients
Together for Life
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
Október
2018
Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
12 714 095,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Zberný dvor Varín
Obec Varín
478 830,30 € nenávratná MŽP SR
22.
Október
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti ARC Design, s.r.o.
ARC Design, s.r.o.
127 869,93 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »