Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Apríl
2018
Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Obec Šoporňa
9 902 921,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 120 443,09 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Zberný dvor Orechová Potôň
obec Orechová Potôň
402 036,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra
Národné osvetové centrum
5 096 433,98 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky zastúpený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva - To dá rozum.
MESA10
299 051,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
„SOŠ pre kvalitné a moderné praktické vzdelávanie v regióne Tornaľa“
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa
201 380,24 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory - Príprava Regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári
Spojená škola
623 876,33 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina
Stredná odborná škola obchodu a služieb
1 064 232,42 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
451 784,55 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
REALIZÁCIA PROJKETU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
Obec Nižná Jedľová
1 074 240,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Apríl
2018
Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
2 615,30 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Drienov
Obec Drienov
429 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Modernizácia ŽV na ekologickej farme Kondrátová
Anna Kondrátová
59 785,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Apríl
2018
Stavebná a strojná modernizácia živočíšnej výroby
Juraj Zúbek
58 020,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Apríl
2018
Modernizácia centra odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
404 922,80 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
11 559,60 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Pomôžme regiónu
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
568 504,75 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
11 135,86 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE Č. SAMRS/2016/UA/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
PDCS, o.z.
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Apríl
2018
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene
Technická akadémia
761 557,79 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »