Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
August
2018
Nákup kompostérov v obci Markušovce
Obec Markušovce
80 157,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
August
2018
Inovácia v spoločnosti Mäspomix, s.r.o.
Mäspomix, s.r.o.
164 920,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
August
2018
Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná
Mesto Dobšiná
84 402,75 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
16.
August
2018
European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Sum of Squares Programming for the System Design and Analysis
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
An early warning system for flash floods in Europe: From collaboration to innovation
Univerzita Komenského v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU E. ČEPČEKOVEJ DOLNÁ ŽDAŇA - Zriadenie pamätnej izby a knižnice E. Čepčekovej
Obec Dolná Ždaňa
29 531,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
Vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia - "KIOSK"
Obec Kravany nad Dunajom
29 890,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
Cyklotrasa Bukovec
Obec Bukovec
24 729,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec
Obec Šuja
44 524,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce
Obec Jenkovce
20 754,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa
Obec Babiná
81 675,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2018
ALgorithms for PAngenome Computational Analysis
niverzita Komenského v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Rímsko-kánonícké vplyvy na slovenské verejné právo
Trnavská univerzita v Trnave
168 978,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh - Herbik s.r.o.
Herbik s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
August
2018
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
249 684,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
August
2018
Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce
Obec Jelšovce
104 232,53 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »