Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Február
2018
Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská
Obec Slaská
302 101,90 € nenávratná MŽP SR
21.
Február
2018
Diverzifikácia spoločnosti Sankt Hubert SK, a.s.
Sankt Hubert SK, a.s.
1 711 840,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Február
2018
Obstaranie strojového a učebného vybavenia odborných dielní a rekonštrukcia rozvodových sietí v odborných učebniach Súkromnej SOŠ DSA v Trebišove
Súkromná stredná odborná škola DSA
140 458,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej čističky odpadových vôd v obci Radnovce
Obec Radnovce
48 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Rekonštrukcia pavilónu učební praktického vzdelávania a školskej jedálne a modernizáca kuchynského zariadenia školskej jedálne Základnej školy s materskou školou Jelšava a rekonštrukcia sociálnych zariadení v elokovanom pracovisku materskej školy
Mesto Jelšava
250 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Onlinový vernostný program pre stredné a malé firmy, poskytujúce svoje služby širokej verejnosti
Erlia, s.r.o.
199 999,87 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Výroba BIO pečiva
Mise en place s.r.o.
64 615,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Zvýšenie technologickej inovatívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti Rosi-stav, a.s.
Rosi-stav, a.s.
199 901,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Nákup automatickej linky a príslušenstva na plnenie ___.pramenitej vody
Lediks s.r.o.
149 821,80 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Inovatívna komunikačná technológia pre zdravotníkov
STEMI Global s.r.o.
59 698,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Rast inovačných kapacít JK Slovakia, s.r.o.
JK Slovakia s.r.o.
195 203,87 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Zavedenie nástroja automatizácie podnikania v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov
osobnyudaj.sk, s.r.o.
190 504,57 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Rozširovanie výrobných kapacít pre inovácie produktov v spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
199 666,48 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno
Mesto Brezno
350 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Implementácia BIM technológie v spoločnosti HESCON
HESCON s. r. o.
127 142,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienov
Obec Drienov
262 294,68 € nenávratná MPRV SR
21.
Február
2018
Obstaranie inovatívnej technológie na prípravu substrátu na ___.chmelovej báze s liečivými účinkami pre rôzne spracovanie, ___.napríklad v procese tvorby liehoviny v rozsahu do 5000 t/rok
Arch Caffe, s.r.o.
198 749,36 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PAVANNA, spol. s r.o. zavedením inovatívnych výrobných technológií
PAVANNA, spol. s r.o.
127 113,56 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu
CDL, spol. s r.o.
79 316,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2018
Agroturistický areál Hniezdne
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
1 023 534,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »