Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Február
2017
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Február
2017
Odprášenie MPO v OC1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1 913 225,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Február
2017
Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec
257 212,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
Obec Zemianska Olča
351 098,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Zateplenie, výmena okien a vykurovanie v objekte obecného úradu v Kozárovciach
Obec Kozárovce
102 325,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov
Obec Vyšný Hrušov
439 760,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
MŠ a OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti
Obec Hájske
323 110,83 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Rekonštrukcia a zateplenie budovy školy
Obec Lesenice
198 667,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov
Obec Kručov
420 329,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach
Mesto Levice
532 262,85 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2017
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón 1 a Pavilón 2
Mesto Brezová pod Bradlom
205 032,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Február
2017
Čierny Balog, kanalizácia a ČOV
Obec Čierny Balog
18 002 185,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Február
2017
MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu
Mesto Prešov
362 519,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Február
2017
Zlepšenie energetickej hospodárnosti- rekonštrukcia obecného úradu - Dunajský Klátov
Obec Dunajský Klátov
157 418,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Február
2017
Investície do hmotného majetku - AGROVINOL, spol. s r.o.
AGROVINOL, spol. s r.o.
52 401,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2017
Prevádzka na spracovanie biomlieka do 2000l
Poľnohospodárske družstvo Poriadie
73 170,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2017
BALIAREŇ, ROZRÁBKA, A PORÁŽKA WELFÉR HYDINY
CORVINUS, s.r.o.
794 315,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2017
Zavádzanie inovatívnych technológií v PDP Veľké Uherce
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
63 545,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2017
Investície do zavádzania inovatívnych technológií pre podnikateľský subjekt NÉMETH Attila
NÉMETH Attila
59 960,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Február
2017
Škola otvorená všetkým - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0120/2017
Metodicko-pedagogické centrum
29 882 756,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »