Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
August
2016
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
280 523 940,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
August
2016
Čistiareň odpadových vôd Sever
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
64 943 462,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
August
2016
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
August
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií a rozvoja ľudských zdrojov
PMB Assemblies, s.r.o.
83 374,94 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
25.
August
2016
Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
684 181,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
August
2016
Rekonštrukcia reštauračného zariadenia KOLIBA a tvorba nových pracovných miest s cieľom podpory konkurencieschopnosti
ARENA CEDENT, s.r.o.
166 319,96 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Okoč kanalizácia
Obec Okoč
11 763 470,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
August
2016
PODPORA VÝROBY A PREDAJA MODIFIKOVANÝCH PLASTOV
UNICOL s.r.o.
70 878,31 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Inovácia SMT technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti
SGS Technologies, s.r.o.
84 926,64 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“
Erik Juhás
4 961,74 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Projekt píly spoločnosti Tonet wood industry, s.r.o.
Tonet wood industry, s.r.o.
42 949,61 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Zavedenie inovatívnej výroby kamenárskych výrobkov
VanSan, s.r.o.
141 910,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
ACEM k službám
ACEM, s.r.o.
103 194,90 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Penzión Smerdžonka – podpora vidieckeho cestovného ruchu v Pieninách
PIENINY RESORT s.r.o.
1 641 577,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
August
2016
ACE shop
WALLACE, s.r.o.
4 004,67 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Zavedenie inovatívnej technológie do spracovanie kovových výrobkov a podpora zamestnanosti
IL FACTORY, s. r. o
196 859,14 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
I/78 Námestovo - prieťah
Slovenská správa ciest
5 855 587,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24.
August
2016
KANSEL – výroba kovových súčastí
KANSEL s.r.o.
39 667,16 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
24.
August
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Atin – ca, s.r.o. v regióne
Atin – ca, s.r.o.
46 493,14 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
August
2016
Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7 070 827,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »