Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Jún
2017
Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
Obec Podolie
5 862 609,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2017
Modernizácia ŽV na ekologickej farme Kondrátová
Anna Kondrátová
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby na Agrofarme Svidník
Agrofarma , s.r.o. Svidník
78 999,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Modernizácia techniky na zber objemových krmív
Podielnické družstvo Gočaltovo
59 967,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Belá-Dulice
Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Investície do živočíšnej výroby – rekonštrukcie objektov a technika
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin
80 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Modernizácia farmy AGRO-DERBY, spol. s r. o. – Nákup strojov
AGRO – DERBY, spol. s r. o.
69 315,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Nákup strojov do živočíšnej výroby
Zsolt Kalaš
29 507,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Technologická modernizácia živočíšnej výroby
CHOVPOL s.r.o.
59 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Molekulárne genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31 765,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Molekulárne genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
31 265,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Produkčno-ekologické štúdie stromovej a prízemnéj vegetácie po veľkoplošných disturbanciách
Národné lesnícke centrum
28 748,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Produkčno-ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po veľkoplošných disturbanciách
Národné lesnícke centrum
29 484,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Ustav geotechniky SAV
31 012,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Ustav geotechniky SAV
31 512,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Rezistencia parazitov na antihelmintiká -výzvy, perspektívy a riešenia
Parazitologický ústav SAV
33 589,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia
Parazitologický ústav SAV
31 125,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Multilkomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozíčnými technológiami
Ústav materiálového výskumu SAV
39 460,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Ústav materiálového výskumu SAV
39 211,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2017
Špeciálne aditivované vlákna a textílie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
34 843,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »