Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
16.
November
2018
Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov
Obec Rovinka
396 191,54 € nenávratná MŽP SR
16.
November
2018
Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru
BROZ – Bratislavské regionálne a ochranárske združenie
61 169,15 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra
Mesto Modra
64 299,36 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Vladimír Poliak
1 475,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Animačné aktivity VSP Stredný Gemer
VSP -Stredný Gemer
98 903,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
RNDr. Viktória Kokorďáková
1 369,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Animácie MAS Sabinovsko, o.z.
MAS Sabinovsko, o.z.
45 392,36 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Ing.Václav Ondroušek
2 996,50 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Jozef Vagner
329,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Mikuláš Benko
3 005,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Michal Galko
1 171,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Marián Haluška
2 103,00 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Cyril Gruľa
1 383,40 € nenávratná MPRV SR
16.
November
2018
Činnosť a aktivity MAS
OZ Malokarpatský región
215 738,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
November
2018
Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku
Výskumný ústav vodného hospodárstva
205 264,58 € nenávratná MPRV SR
15.
November
2018
Kompostovisko Čierny Balog
Obec Čierny Balog
742 638,34 € nenávratná MŽP SR
15.
November
2018
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky
TEKOS, spol. s.r.o.
1 071 492,96 € nenávratná MŽP SR
15.
November
2018
Zberný dvor Vyhne
Obec Vyhne
627 810,63 € nenávratná MŽP SR
15.
November
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny
495 010,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
November
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.
Knudsen Plast s.r.o.
77 591,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »