Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
September
2016
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
15 652 852,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 255 265,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7 070 827,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 418 535,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV .
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 500 348,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9 885 786,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Aglomerácia Sebedražie-kanalizácia
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6 995 507,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná
8 333 499,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2016
Okoč kanalizácia
Obec Okoč
11 763 470,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2016
Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5 051 036,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2016
Kontrola emisií pre rudné mosty VP1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
9 078 680,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2016
Odprášenie MPO v OC1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1 913 225,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2016
Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
684 181,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
September
2016
Protecting Afghan refugee children
Society for protection of working and street children, No.31 – 12/2 alley – Norths kaj St. – Yousef abad Ave. Tehran, Iran, 1431846657
4 616,66 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
September
2016
Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o.
Persson s. r. o.
92 240,41 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
26.
September
2016
Hotel Diery*** v Terchovej-zaručený relax
Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT
194 195,06 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
26.
September
2016
Electricity connection, security mesh, equipment
Association Youth aspiration N.G. Sarajevo, Safeta Hadžića 102, 71 000 Sarajevo
5 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
23.
September
2016
Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
Obec Podolie
5 862 609,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »