Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
August
2017
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce
Obec Kvakovce
329 056,12 € nenávratná MŽP SR
18.
August
2017
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina
Mesto Krupina
855 547,58 € nenávratná MŽP SR
18.
August
2017
Založenie podniku – Hana Bulíková
Hana Bulíková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Jazdecký areál Sihoť, Haniska
Monika Klein
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Mladá farmárka – Veronika Lučanská
Veronika Lučanská
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Založenie ekologickej farmy HD a kôz - SHR Miroslav Vavrek ml.
Miroslav Vavrek ml.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe – Ing. Norbert Rétsán
Ing. Norbert Rétsán - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Založenie a rozvoj pštrosej farmy
Adriána Sprušanská
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Zmiešané hospodárstvo SHR Panák
SHR- Anton Panák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka
Zuzana Lajchová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Farma ošípaných
Bc. Ing. Martina Lebeňáková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Miestny chov hovädzieho dobytka v systéme ekologickej výroby v obci Jasenov
Lucia Dlužanská
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Intenzívne včelárstvo s opatreniami rastlinnej výroby pre zvýšenie biodiverzity agrárnej krajiny
Ing. Alexander Kováč
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Marek Macko - SHR
Marek Macko - SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Rozvoj chovu dojníc
Ing. Ján Tokár
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
VYBUDOVANIE VČELÁRSTVA - POLGÁR
Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Budovanie skladovania maku vo firme Ing. Bálint Pém – H LEVEL
Ing. Bálint Pém
133 126,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Založenie SHR Edita Szójózsefová v obci Šurice so zameraním na chov oviec s produkciou mäsa
Edita Szójózsefová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve – Darina Sliacka
Darina Sliacka
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
nvestície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Ing. Bystrianska
Ing. Viera Bystrianska
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »