Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Júl
2018
Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny
Združenie obcí Púchovská dolina
1 293 534,47 € nenávratná MŽP SR
20.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
mesto Nováky
117 192,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní
Stredná zdravotnícka škola v Poprade
33 052,35 € nenávratná MPRV SR
20.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku BRO v obci Solčany
obec Solčany
118 343,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
obec Stará Bystrica
108 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Precious Plastic Georgia
Millennium Georgia
9 895,00 € nenávratná Slovak Agency for International Development Cooperation
20.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku bilologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov v Meste Trstená
Mesto Trstená
85 029,65 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie - predchádzanie vzniku BRKO
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
199 438,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Mesto Košice
59 121,96 € nenávratná MPRV SR
20.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
159 256,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Júl
2018
Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov
Forschung Burgenland GmbH
2 124 765,10 € nenávratná MPRV SR
19.
Júl
2018
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19 965 403,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19.
Júl
2018
Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
690 344,02 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2018
Obnova a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Bánovciach nad Bebravou
Špeciálna základná škola
732 851,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Júl
2018
Sanácia svahových deformácii na vybraných lokalitách Slovenska (1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5 111 331,58 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Júl
2018
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa
obec Horná Štubňa
82 911,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
19.
Júl
2018
Zveľadenie historického kultúrneho a cezhraničného profilu starobylého mesta Nógrád
Mesto Fiľakovo
107 783,72 € nenávratná MPRV SR
19.
Júl
2018
Spoločné dedičstvo, spojená budúcnosť-Stromy bez hraníc
Národné lesnícke centrum
136 807,80 € nenávratná MPRV SR
19.
Júl
2018
Školy v meniacom sa svete - inkluzívna, inovatívna a reflexná výučba a učenie sa - cezhraničná výmena know-how výukového projektu
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola
30 932,30 € nenávratná MPRV SR
18.
Júl
2018
Inovácia výroby atomizovaných ferozliatin (AF)
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »