Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Máj
2016
Finančný príspevok na technické a organizačné zabezpečenie školení používateľov systému Sofia (na 2. a 3.kvartál 2016)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 750,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
27.
Máj
2016
Finančný príspevok na realizáciu rozhrania medzi systémom AIS ŽU (UNIZA) a systémom SOFIA
Žilinská univerzita
3 000,00 € nenávratná MŠVVaŠ SR
26.
Máj
2016
NOVOSTAVBA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY A TECHNOLÓGIA
VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo
990 098,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2016
Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan
Šintavan s.r.o.
531 009,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2016
Hvozd Sladovňa Mlynica
Pilsberg Investment, s.r.o.
998 548,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2016
Klíčiareň Sladovňa Mlynica
Tatranská sladovňa, s.r.o.
999 198,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2016
Úprava priestorov sýpky na pálenicu
KROK, spol. s r.o.
897 856,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2016
Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
1 347 713,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
25.
Máj
2016
Vinárska hala
Pivnica Radošina, s.r.o.
998 945,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2016
Modernizácia výrobného areálu spoločnosti Víno Levice s.r.o.
Víno Levice s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2016
Investície do hmotného majetku - ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o.
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o.
250 016,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2016
Novostavba pivnice a skladu vína
Ottó Németh
111 584,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2016
Ovocný liehovar a pestovateľská pálenica pre spoločnosť WITOS s.r.o.
WITOS s.r.o.
173 974,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Máj
2016
Investícia do spracovateľských kapacít – TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o.
TOKVIN–SLOVAKIA, s.r.o.
855 874,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Investícia do spracovateľských kapacít – EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o.
356 750,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Investície do hmotného majetku - PROSACH s.r.o.
PROSACH, s.r.o.
408 529,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Výstavba skladu s predajňou a kompletná modernizácia výrobnej linky na výrobu pravých ovocných destilátov spoločnosti s52
s52, a.s.
128 796,94 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Technológia pre modernizáciu Trenčianskeho pivovaru Lanius
Alterna Tiff, s.r.o.
448 887,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Rozšírenie výroby ovocných destilátov
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
899 775,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Máj
2016
Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o.
MONAGRO, s.r.o.
329 340,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »