Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
December
2017
Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Obec Štiavnik
306 424,40 € nenávratná MŽP SR
12.
December
2017
Rozšírenie výroby spoločnosti MEDAS o nové inovatívne produkty
MEDAS, s.r.o.
1 577 950,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
December
2017
Oocytárna fibrilárna sféra - guľa pre život: Zásadná genetická a epigenetická štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Ustav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov s akútnym koronárny syndrómom
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda - voda
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktení a rezistencie na antibiotiká
Parazitoloqický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
2 397 448,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
December
2017
Modernizácia sušiarenskej technológie výrobnej linky na výrobu pšeničného škrobu a pšeničnej bielkoviny
SLOVŠKROB a.s.
992 523,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2017
Pálenica CASTLE DESTILLERY
GURMAN, s.r.o.
882 402,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2017
Modernizácia konzervárenskej výroby TOMATA
TOMATA s.r.o.
359 605,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2017
Výsadba nového ovocného sadu jabloní
AMAZONIT s.r.o.
98 682,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2017
Produkčný skleník - POVAŽAN
ZERA s. r. o.
112 278,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2017
Externé expertné služby na podporu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
255 998,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
December
2017
Dohoda o odklade plnenia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
149 838,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
December
2017
Realizácia aktivít informovania a publicity v rámci OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29 832,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »