Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Január
2017
Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
4 329 691,38 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Január
2017
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce
Obec Kvakovce
329 056,12 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Obec Štiavnik
306 424,40 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce
Mesto Želiezovce
462 886,74 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
500 227,02 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Zberný dvor odpadov - Liptovské Revúce
Obec Liptovské Revúce
504 286,69 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Zberný dvor v obci Liešťany
Obec Liešťany
368 228,94 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany
Obec Dolné Orešany
339 574,93 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Mesto Piešťany
1 479 609,57 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Zberný dvor Korňa
Obec Korňa
353 435,20 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo.
Obec Palárikovo
644 761,84 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Zberný dvor – Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves
386 042,25 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka
Obec Divinka
311 617,84 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Unín
Obec Unín
248 092,50 € nenávratná MŽP SR
17.
Január
2017
MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS
KLAS, s.r.o.
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Január
2017
Modernizácia polygrafickej technológie
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
4 413 463,45 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Január
2017
Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10 255 265,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Január
2017
Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8 418 535,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Január
2017
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13 904 615,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Január
2017
Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov- Termovalorizátora linky kotla K1
KOSIT a.s.
9 685 081,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »