Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Jún
2018
"Zberný dvor" v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
478 710,81 € nenávratná MŽP SR
19.
Jún
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Strekov
Obec Strekov
122 881,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
19.
Jún
2018
Zhodnocovanie bioodpadu v Inovci
Združenie obcí pod Inovcom
199 983,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
19.
Jún
2018
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy
Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
184 300,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Prestavba Obecného úradu a KD - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci
Obec Zuberec
495 778,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného Úradu a kultúrneho domu v obci Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom
Obec Stará Kremnička
612 102,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Jún
2018
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota
Obec Horná Lehota
177 193,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Jún
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava
Obec Kluknava
85 579,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč
Mesto Holíč
189 810,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovská Lužná prostredníctvom zakúpenia kompostérov
Obec Liptovská Lúžna
104 833,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice
Obec Kojatice
64 214,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Jún
2018
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč
Obec Dojč
86 041,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Financovanie prevádzkových nákladov MAS VITIS
VITIS
83 597,17 € nenávratná MPRV SR
19.
Jún
2018
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Obec Bukovec
485 729,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Jún
2018
Inovácia produkčného procesu v spoločnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
118 961,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Jún
2018
Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou
80 465,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
19.
Jún
2018
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Jozef Soročina
Jozef Soročina
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2018
Tomáš Zachar - SHR
Tomáš Zachar
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2018
Založenie včelárskej farmy
Emília Feketeová
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2018
Svidník - kompostéry pre rodinné domy
Mesto Svidník
103 954,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »