Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Apríl
2017
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie
Obec Šarišské Jastrabie
1 165 022,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Apríl
2017
Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová
Obec Bešeňová
312 757,91 € nenávratná MŽP SR
27.
Apríl
2017
Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov
Ministerstvo vnútra SR
8 391 640,21 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
26.
Apríl
2017
Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA podieľajúcich sa na implementácii OPVaI za rok 2017
Výskumná agentúra
4 626 719,88 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno
Obec Ráztočno
253 999,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Tisinec
Obec Tisinec
292 881,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti
Obec Nové Sady
256 883,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestský úrad v Bojniciach
Mesto Bojnice
219 215,76 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obrancov mieru 12, Dolný Kubín
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
164 246,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
186 472,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26.
Apríl
2017
Prístavba materskej školy - Žehňa
Obec Žehňa
169 800,00 € nenávratná Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
25.
Apríl
2017
Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica
Mesto Kremnica
546 231,00 € nenávratná MŽP SR
25.
Apríl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová
obec Marcelová
251 950,64 € nenávratná MŽP SR
25.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti budovy Fakulty bezpečnostného inžinierstva, blok B Žilinskej univerzity v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline
424 293,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2017
Obnova Obecného úradu
Obec Orechová Potôň
931 279,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti OÚ Chrenovec-Brusno
Obec Chrenovec-Brusno
180 519,03 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2017
Zníženie energetickej náročnosti dielní SOŠ Levice
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice
136 156,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
Apríl
2017
Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov
302 579,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Čistiareň odpadových vôd Sever
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
49 785 018,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Apríl
2017
Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
163 239,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »