Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
Marec
2017
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov
419 932,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ
Obec Imeľ
776 900,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Marec
2017
Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy
Mesto Šahy
293 354,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zberný dvor v obci Ružindol
Obec Ružindol
715 600,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Marec
2017
Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2 945 405,57 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Marec
2017
Odprášenie MPO v OC1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1 913 225,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Marec
2017
Odprašovanie aglomerácie - pás č.1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 235 020,26 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Odprašovanie aglomerácie - pás č.2
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 628 461,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Odprašovanie aglomerácie- pás č. 3
U. S. Steel Košice, s.r.o.
12 298 343,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Odprášenie aglomerácie- pás č. 4
U. S. Steel Košice, s.r.o.
11 636 128,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Príspevok uznanému športu v roku 2017
Slovenský zväz vodného motorizmu
23 102,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Príspevok uznanému športu v roku 2017
Slovenský zväz vzpierania
184 813,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Príspevok uznanému športu v roku 2017
Združenie šípkarských organizácií
21 177,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Príspevok uznanému športu v roku 2017
Zväz potápačov Slovenska
127 701,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Deaflympijský výbor Slovenska
230 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja
48 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Slovenská asociácia teakwondo WTF
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Slovenská boxerská federácia
55 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Slovenská gymnastická federácia
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zabezpečenie športovej prípravy športovcov top tímu 2017
Slovenská kanoistiky
599 375,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »