Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
December
2018
Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o.
ZEDKO, s.r.o.
254 820,78 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2018
Obstaranie inovatívnej technológie pre realizáciu galvanických povrchových úprav v spoločnosti PLASTKOVO s.r.o.
PLASTKOVO s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
Novodobá plniaca linka na nápoje pre spoločnosť TIR-STAV GEMER, s.r.o.
TIR - STAV GEMER s.r.o.
194 025,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti STOFINGSTAV, s.r.o.
STOFINGSTAV, s.r.o.
196 995,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti BMZ a.s.
BMZ a.s.
113 115,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
Inovatívne k trvalej zmene
boARd 3D, s.r.o.
199 999,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany
Obec Oslany
102 790,95 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2018
Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou
84 856,47 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2018
Kompostujeme v Rajeckej doline
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
189 842,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2018
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu
Združenie obcí Torysského mikroregiónu
199 471,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2018
Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií
MRAVA, s.r.o.
199 969,33 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
December
2018
A0 materská škola Milošová, ČADCA
Mesto Čadca
307 915,64 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu
Obec Oravská Polhora
516 903,37 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi
Mesto Sereď
395 416,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Modernizácia stavebného objektu výrobnej spoločnosti XEPAP spol. s r.o.
Xepap, spol. s r.o.
42 074,29 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach
Obec Vojčice
246 822,27 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Mesto Košice
182 572,07 € nenávratná MPRV SR
11.
December
2018
Implementácia Stratégie CLLD Podhoran
Občianske združenie Podhoran
352 031,58 € nenávratná MPRV SR
11.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce
AGRAX, spol. s r.o.
156 194,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie
Mesto Spišské Podhradie
303 133,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »