Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Júl
2016
Vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente HACS
"Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport"
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Združenie Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošácka - príprava stratégie CLLD
Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Prípravná podpora pre MAS Orava, o.z.
MAS Orava, o.z.
11 725,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Prípravné práce na tvorbu Stratégie CLLD OZ Podhoran
Občianske združenie Podhoran
4 776,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO PARTNERSTVA HORNÉHO TURCA
PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
11 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Detvianska Huta, skratka PPÚ Detvianska Huta
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
217 261,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Stratégia (CLLD) verejno-súkromného partnerstva MAS Horná Topľa.
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Matúškovo, skratka PPÚ Matúškovo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
150 088,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Topoľníky, Horné Topoľníky, skratka PPÚ Topoľníky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
329 959,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Svätý Peter, skratka PPÚ Svätý Peter
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
175 370,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
809 691,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Svidník - MŠ na Ul. generála Svobodu – zateplenie
Mesto Svidník
501 526,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2016
Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
809 691,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Príprava stratégie rozvoja územia Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
4 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline
Mesto Žilina
1 886 576,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2016
Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“
OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“
4 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2016
Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy
Obec Nová Dedina
203 252,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2016
Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti
Gymnázium
809 317,15 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2016
Rekonštrukcia Materskej školy Sídlisko 1. Mája Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
686 484,73 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Júl
2016
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
Mesto Košice
654 075,97 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »