Dodatok č.1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:Obec Horná Poruba
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:12.07.2017
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:176280.03
Poznámka:Zmena projektu sa týka aktualizácie zmluvy - Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.
Prílohy:/data/att/62619.pdf/data/att/62620.pdf/data/att/62621.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: