Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.03.2018
Dátum začatia:01.09.2016
Dátum ukončenia:31.12.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36 056 006
Miesto realizácie:Oslany - Čereňany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#73784

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 11 650 703 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/36
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
11 650 702,97 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
11 386 632,60 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x