Prevádzka MAS HORNOHRAD

Dátum:

Dátum zverejnenia:07.06.2018
Dátum začatia:01.03.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:MAS HORNOHRAD
IČO prijímateľa:45019835
Miesto realizácie:Breznička, Cinobaňa, České Brezovo, Hradište, Kalinovo, Krná, Málinec, Mládzovo, Ozdín, Poltár, Rovňany, Uhorské, Veľká Ves.
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#96835

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 124 012 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N715-511-23
IROP-Z-302051N715-511-23
124 012,13 € MAS HORNOHRAD Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x