Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.02.2018
Dátum začatia:01.02.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Želiezovce
IČO prijímateľa:00 307 696
Miesto realizácie:mesto Želiezovce
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79693

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 462 887 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/89
462 886,74 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
462 886,74 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
487 249,20 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
462 886,74 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
462 886,74 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x