Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň.

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.09.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Giraltovce
IČO prijímateľa:00321982
Miesto realizácie:mesto Giraltovce, obec Lužany pri Topli
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79263

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 440 937 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/08
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
440 936,99 € Mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x