Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.03.2018
Dátum začatia:01.06.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislava
IČO prijímateľa:00681300
Miesto realizácie:"Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislava - mestská časť Vrakuňa Bratislava - mestská časť Rača Bratislava - mestská časť Vajnory "
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82125

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 499 965 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/51
1 499 964,52 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
1 499 964,52 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnuti NFP
Dodatok č.2
1 499 964,52 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
1 499 964,52 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
1 499 964,52 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
1 483 785,87 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s, Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x