Zberný dvor Oravská Polhora

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.11.2018
Dátum začatia:01.03.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Oravská Polhora
IČO prijímateľa:00 314 749
Miesto realizácie:Oravská Polhora
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79666

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 777 579 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/26
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 3
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
777 579,25 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x